Search

Курси робітничої професії «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу» завершили роботу

Додаткові робітничі професії в коледжі

Курси робітничої професії

«Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу» завершили роботу

Студентський вік - це головний період для розвитку основних соціогенних і професійних компетенцій людини, а саме:

  • формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця;
  • розвиток професійних здібностей як передумови подальшої самостійної професійної творчості;
  • ставлення інтелекту і стабілізація рис характеру;
  • перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
  • формування соціальних цінностей у зв'язку з професіоналізацією.

На юнацькі роки випадає найбільш відповідальний момент у житті молоді – це вибір професійного шляху, який має кардинальне значення для всього подальшого життя. Обираючи професію, необхідно враховувати свої здібності, особисті та громадські інтереси, зрозуміти, що значення професії у житті людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її потребам і можливостям. І саме професія лаборанта належить до тих професій, де можна проявити свої здібності, уміння, розум, спритність, талант.

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – фахівець, який проводить лабораторні дослідження різноманітних зразків сировини для визначення їх якісного рівня, визначення хіміко-бактеріологічного аналізу води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів та іншої продукції, що виробляється в галузях сільського господарства та промисловості.

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – відповідальна та корисна професія. На виробництві саме лаборанти роблять якісні аналізи природної та стічної води, кормів, харчових продуктів, а також ґрунту, добрив, атмосферного та повітря приміщень, тобто забезпечують їх контроль, аби не допустити відхилень від загальноприйнятих норм, що може зашкодити здоров'ю людини, порушити екологічну рівновагу в довкіллі.

Так, студенти 4 курсу за спеціальністю 201 «Агрономія» ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» змогли поєднати свої фахові знання із робітничою професією «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу». Після закінчення навчання студенти склали кваліфікаційний іспит і мають можливість працевлаштовуватись на підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, в лабораторіях по контролю за об'єктами навколишнього середовища.


Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу:
§ Керівники харчових підприємств;
§ Головні технологи, технологи змін і цехів;
§ Завідуючі лабораторією;
§ Робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
§ Експерти з якості харчових продуктів.

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу - це професія майбутнього, адже від якості продукції, питної води, їжі яку ми вживаємо, залежить життя всього людства, всієї Землі.

Тому сьогодні на тлі зростаючої конкуренції освітніх послуг, загострення демографічної ситуації в країні підвищується значущість свого потенціалу. А завданням нашого навчального закладу є не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

В.В.Перит, Г.Б.Фреяк, викладачі , керівники курсів

: