Search

Державний кваліфікаційний іспит спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування»

Державний кваліфікаційний іспит спеціальності 072

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності.

Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

У ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» студенти за підсумками навчання складають державний кваліфікаційний іспит, в який входять теоретичні, практичні та тестові завдання з п'яти спеціальних дисциплін: фінанси, бюджетна система, банківські операції, податкова система та бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках.

Для проведення державного кваліфікаційного іспиту було створено екзаменаційну комісію в складі: Лободіна Зоряна Миколаївна – голова комісії, професор, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету; Стрільчук Лариса Василівна – заступник голови комісії, завідувач економічним відділенням.

Члени комісії:

Марусик Марія Яківна – викладач фінансових дисциплін;

Леоненко Наталія Володимирівна – викладач дисципліни «Бюджетна система»;

Жлуховська Руслана Степанівна – викладач банківських дисциплін.

Комплексний державний кваліфікаційний іспит проводиться у вигляді розкриття теоретичних питань та основних фінансових категорій, рішення простих та комплексних і творчих професійних задач.

Вітаємо студентів з успішним складанням кваліфікаційного державного іспиту за фахом та завершенням навчання! Нехай здобуті в коледжі знання стануть запорукою успіху та кар'єрного зростання!

Леоненко Н.В.,

викладач дисциплін «Бюджетна система»

та «Інформаційні системи в обліку»

: