Search

Презентація проєктів ландшафтного дизайну на заключному занятті з навчального модуля «Ландшафтний дизайн»дисципліни «Технології» (11-ЕК група)

Презентація проєктів ландшафтного дизайну

на заключному занятті з навчального модуля «Ландшафтний дизайн»

дисципліни «Технології» (11-ЕК група)

Навчальний предмет «Технології» студенти коледжу проходять протягом 3- х

семестрів на 1-му та 2-му курсах.

Основною метою предмету є формування в студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань.

Перший модуль дисципліни - «Ландшафтний дизайн». У процесі вивчення цього модуля студенти набувають таких компетентностей:

 • спілкування рідною та іноземними мовами у процесі пошуку інформації для проєкту, усне та письмове оперування технологічними поняттями та термінами, обговорювання питань, пов'язаних з реалізацією проєкту, підготовки тексту до презентації проєкту;
 • використання відповідних знань з природничих наук та математики на практиці під час побудови креслеників на виріб або складальних креслеників, обрахунку бюджету проєкту та обсягу витратних матеріалів тощо;
 • застосовування комп'ютерів та відповідних програмних засоби для використання і конструювання інформації, яка необхідна для створення проєкту;
 • уміння вчитися - самостійно визначати завдання, навчальні цілі, якого освітнього результату досягти, щоб виконати проєкт;
 • здатність працювати разом з іншими на спільний результат, попереджувати і розв'язувати конфлікти;
 • формування уміння творчого мислення та генерування ідей і подальшого втілення цих ідей у проєкті;
 • здатність визначати завдання проєкту, планувати і здійснювати дослідну, пошукову, технологічну діяльність, які обумовлені темою і завданнями проєкту.

Основою модуля є практична робота по розробці ескізного проєкту ландшафтного дизайну.

Студентів 11-ЕК групи перед початком виконання практичної роботи було розділено на три підгрупи. Кожна підгрупа отримала схему земельної ділянки із забудовою, для якої необхідно провести ландшафтне проєктування.

Робота виконувалась у такій послідовності:

 • передпроєктний аналіз обʼєкта, визначення особливостей земельної ділянки – форми, рельєфу, стану грунту, наявності водоймищ, розміщення будівель, комунікаційних мереж, дерев, які треба зберегти;
 • вибір стилю обʼєкта;
 • планування розташування основних функціональних зон, ландшафтних обʼєктів;
 • підбір посадкового матеріалу рослин (газонних травосумішей, декоративних кущів та дерев, квітів;
 • розміщення елементів садового дизайну(декоративні світильники, гідротехнічні конструкції, альтанки, перголи, лавочки, гойдалки, контейнери для рослин, гамаки, клумби, альпінарії, зони барбекю, патіо, тощо);
 • економічне обгрунтування проекту (визначення вартості матеріалів, робіт по здійсненню проекту, шляхи здешевлення вартості проекту).
 • підготовка презентації проекту - вибір форм представлення своєї роботи, відео- і аудіоматеріалів, підготовка виступу на захисті проекту.

Більшість занять модуля у звʼязкуз пандемією проводилось дистанційно на платформі GoogleClassroom. Робота над проєктами здійснювалась у підгрупах з використанням різних електронних засобів та консультуванням під час занять. Важливим елементом цієї роботи був розподіл обовʼязків між членами команди з наступним зведенням результатів в цілісний проєкт.

Оформлення проєктів, та підготовка презентацій проводились на заняттях в коледжі.

Заключним етапом модуля став захист проєктів ландшафтного дизайну перед аудиторією, на якому кожна підгрупа презентувала результати своєї творчої роботи.

При цьому слухачі мали можливість задавати запитання та оцінити проєкт опонента, уміння подати та захистити проєкт, виявити вклад кожного в досягненні мети.

Підсумки роботи над модулем та аналіз презентації проєктів провів викладач.

Кожна підгрупа досягла добрих результатів, але головним досягненням для всіх стало уміння співпрацювати в колективі, здатність дослухатися до думки інших, спільна робота на успіх команди.

В.В. Гагалюк, викладач

: