Search

Наші досягнення у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар - 2021»

Наші досягнення у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар - 2021»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» під егідою Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України щорічно проводить Всеукраїнський конкурс «Педагогічний Оскар».

Це конкурс професійної майстерності педагогічних працівників закладів освіти, основна мета якого виявлення та підтримка творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян до створення, вивчення й поширення сучасних інноваційних освітніх технологій і кращих педагогічних практик.

Конкурс проходив у два етапи: відбірковий – у закладі освіти та заключний – у Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». На заключний етап конкурсу надійшло 1264 творчих конкурсних роботи у двох номінаціях із 153 закладів фахової передвищої освіти. В їх числі роботи 43 викладачів ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України». Свої доробки представили: Червоняк А.М., Війтик Ю.П., Мартинчук О.М., Ємчук Н.В., Хомів Н.Й., Леоненко Н.В., Глова Г.Р., Слободян О.П., Попіль О.М., Галайдіда О.В., Холодило О.І., Книш І.Я., Сопилюк М.В., Глова В.С., Жлуховська Р.С., Коропецький П.М., Радик А.В., Гойман В.І., Осадчук С.Б., Завінська О.М., Киверига О.Ю., Холодило О.І.Ю, Лукавецька Л.М., Башта І.С., Перит В.В., Міщук Т.В., Яремчук О.М., Романович Я.В., Ситник Г.М., Червоногріцька О.А., Сопівник Л.Й., Марусик М. Я., Зубик І.М., Олійник М.Д., Конько В.А., Пронь М.Б., Сагайдак І.П., Петрів Г.В., Руснак С.Г., Атаманчук Л.А., Юрійчук О.В., Озімінська О.Я., Тракало О.Л.

З переліку методичних доробків, надісланих від нашого коледжу, 5 робіт отримали найвищий бал конкурсної комісії і включені в Каталог кращих творчих робіт Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний Оскар - 2021». Каталог складено за матеріалами заключного етапу цього конкурсу. Матеріали систематизовані за номінаціями.

В номінації «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти до кращих увійшла колективна робота «Профорієнтаційний фільм» авторського колективу: Червоняк А.М., Війтик Ю.П., Мартинчук О.М., Ємчук Н.В. В ній висвітлюється історія заснування закладу освіти, багатогранна діяльність його колективу.

В номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення» в перелік кращих увійшли ще чотири роботи наших викладачів:

 1. Хомів Н.Й. – «Фізика. Метод проектів як засіб розвитку інтелектуальних та творчих здібностей студентів. Робота містить теоретичний та практичний матеріал щодо методу проєктів як засобу розвитку інтелектуальних та творчих здібностей студентів на заняттях фізики. Для викладачів і студентів спеціальності «Агрономія».

 2. Сопилюк М.В., Бачинський М.М. – «Становлення міста Заліщики в середині ХУІІІ століття». В книзі описано діяльність із розбудови та становлення міста Заліщики в 1750-60-х роках у контексті суспільно-політичних явищ цього періоду. Зроблено спробу розкрити провідну роль українського населення міста, села Старі Заліщики та навколишніх населених пунктів у соціально-економічному розвитку краю і висвітлити особливості суспільних процесів та господарської діяльності в середині ХVIII сторіччя.

  1. Радик А.В. – «Біологія». Посібник містить дидактичний матеріал за темами курсу біології. Пропоновані завдання, диференційовані за рівнем складності, для студентів з різним рівнем підготовки. Для викладачів і студентів закладів фахової передвищої освіти.

  4) Пронь М.Б. – Комп'ютерна схемотехніка. Посібник містить лабораторні роботи, підібрані у такому порядку і за таким ступенем складності, що дозволяють використовувати їх під час опанування нового матеріалу, повторення, закріплення попередніх знань студентів на заняттях. Для викладачів і студентів спеціальності «Комп'ютерна інженерія».

  Ці роботи, в числі інших, рекомендовані для широкого використання викладачами і студентами закладів фахової передвищої освіти України.

  Бажаємо нашим колегам успішного втілення педагогічних інновацій в освітній процес!

  Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи