Search

Обрати мовуОрганізація освітнього процесу у 2021-2022 н. р.: особливості проведення в умовах пандемії

Назустріч новому навчальному року

Організація освітнього процесу у 2021-2022 н. р.: особливості проведення в умовах пандемії

     У ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України  триває підготовка до нового навчального року.

     Дирекцією коледжу затверджено, з урахуванням рекомендацій ректорату НУБіП України, графік освітнього процесу у ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України на І семестр 2021-2022 н.р., згідно якого:

  • 30 серпня 2021 року- початок 1 семестру для студентів денної форми навчання  в очному форматі ;
  • 14 вересня 2021 року - початок 1 семестру для студентів заочної форми навчання (консультаційні заняття)

     З врахуванням певних обмежень викликаних пандемією актуальними у новому 2021-2022 навчальному році буде використання різних форм і методів змішаного та дистанційного навчання, які можуть використовуватися нашим викладачами та студентами. Орієнтуємося при цьому також на рекомендації розроблені навчальною частиною НУБіП України та кафедрою педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України.

 Актуальними освітніми технологіями у новому навчальному році залишаються:

1. Цифрова освіта (E-learning) -це освіта і навчання за участю комп'ютерів та інших електронних пристоїв; все, що допомагає навчатися в мережі: онлайн-курси, цифрові ресурси, веб-сервіси, мобільні додатки.

2. Змішане навчання («blended learning») – сучасна освітня технологія, в основі якої лежить концепція об'єднання технологій класно-урочної системи і технологій електронного дистанційного навчання.

3. AR/VR-технології: віртуальна і доповнена реальності на заняттях, метою яких є розширення фізичного простору життя людини об'єктами, створеними за допомогою цифрових пристроїв і програм. У якості пристроїв використовуються: навушники, смартфони, планшети.

4. Ігрові технології (Edutainment) – навчання з використанням ігор (рольових, ділових, рухових, настільних тощо). Існує, наприклад, гра, що імітує процес зміни клімату. Є економічні ігри на тему, як, наприклад, відкрити власний бізнес.

5. STEАM-освіта останніми роками все більше уваги приділяється розвитку STEАM. Відома абревіатура з англійських слів означає: Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія), Arts (мистецтво) та Mathematics (математика).

     Під час дистанційного та змішаного навчання зручно використовувати такі основні елементи: дистанційні курси, веб-сторінки та сайти, електронну пошту, форуми та блоги, чат і ІCQ, теле- і відеоконференції, віртуальні навчальні кімнати тощо. Безумовно, відео-лекції – найкращий варіант подачі матеріалу, оскільки дають наочність. Такі інструменти як: ZoomWebеxGoogle MeetGoToMeeting нададуть можливість записати своє власне онлайн заняття з демонстрацією екрану свого пристрою. Запрошення можна інтегрувати у Google Calendar, який вчасно нагадає про подію.

     Є навчальні заняття, які повністю можна перевести у онлайн режим, але якщо потрібно лабораторне устаткування, можна запропонувати перегляд відео проведення дослідів на відповідних YouTube каналах. Цікавими можуть виявитись аудіо-конспекти та аудіо-курси, часто не потрібно шукати спеціального обладнання, адже записати курс можна навіть з телефона, а поширити через групи та канали Viber, Telegram, Instagram.

     Звичайно, для організації онлайн-курсів, перевірки знань треба підібрати платформу, яка б відповідала вимогам і була зрозумілою у використанні. Найпоширенішим варіантом є Google Classroom. Можна створювати класи, давати завдання, проводити опитування та обговорення. Google Classroom – засіб комунікації викладача зі студентами, де у форматі віртуального класу відбувається обмін інформацією, надання доступу до основних навчальних матеріалів і файлів будь-якого формату, прикріплюються посилання на сторонні ресурси, формуються завдання. Ведеться зворотний зв'язок зі студентом, генерується журнал успішності.

     Навчання можна доповнити іншими інтерактивними методами, наприклад, цікавими презентаціями, інфографіками. А за допомогою Google Forms можна зробити опитування для перевірки засвоєних знань. Корисними можуть стати курси для викладачів на платформі Prometheus.

     Перевірку знань можна здійснювати в форматі челендж-тестування. Навчальна платформа Kahoot дає змогу онлайн створювати тест, опитування, навчальну гру або влаштувати марафон знань. Тут, за аналогією стандартного тесту, оцінюється не лише правильна відповідь, а й швидкість відповіді на запитання

      Ефективні методи навчання, які інтегрують ІКТ:

  • Smartphone-Lead-in: ще до того, як розпочинати роботу над новою темою, пропонуємо студентам упродовж тижня за допомогою смартфонів зробити фото та відео на задану тему; результати студенти надсилають на електронну пошту, викладач обирає найцікавіші повідомлення для обговорення на першому занятті з теми;
  • Internet-Browse: студенти шукають текст на задану тему в Інтернеті, який вони повинні відфільтрувати, перевірити і представити в аудиторії;
  • Video Maker: студенти в невеликих групах створюють відео (зняті короткі презентації, анімація, інсценування) на задану тему, визначаючи самостійно шляхи реалізації цілей; єдиною вимогою є зрозумілість подання інформації для групи;
  • Google-Maps and Streetview-Excursions: передбачають віртуальне знайомство та вивчення нових місцин і територій, ознайомлення з архітектурним надбанням;
  • Quick Interviews and Questionnaires: за допомогою смартфона студенти проводять інтерв'ю та беруть участь у коротких опитуваннях (часто укладених викладачами чи ними самостійно, наприклад, у соціальній мережі Telegram);
  • Barometer of Social Networks' Mood: студенти акцентують увагу на дописи в їх стрічці щодо заданої теми; зібрану (анонімну) інформацію представляють у групі;

     Використано матеріали, підготовлені НУБіП України

(автори:Оксана Зазимко,заступник начальника навчального відділу,

Олександр Кучай та Оксана Васюк,професори кафедри педагогіки)

: