Search

Перспективи методичної діяльності викладачів ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП Україниу 2021 – 2022 н. р.

Назустріч новому навчальному року

Перспективи методичної діяльності викладачів ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України

у 2021 – 2022 н. р.

Аналізуючи методичну діяльність викладачів коледжу у минулому навчальному році та ґрунтуючись на положеннях Закону про фахову передвищу освіту, методична рада визначила завдання на наступний навчальний рік.

Освітню діяльність коледжу реалізувати на основі нової філософії, нових технологій, сучасної дидактики та сучасної організації освітнього процесу.

Продовжити роботу над вдосконалення інноваційної освітньої діяльності викладачів.

Організувати обмін досвідом упровадження інноваційних освітніх технологій викладачами коледжу в рамках семінару «Інноваційні педагогічні технології».

Розробити та впровадити гібридні моделі навчання з використанням оцифрованих навчальних програм та методичного забезпечення освітнього процесу.

Створити репозиторій комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін на базі корпоративних Google–дисків викладачів.

Вдосконалювати інноваційні форми подання освітніх послуг з використанням цифрових, мережевих, дистанційних технологій та форм навчання.

Дослідити актуальність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому аспекті.

Незважаючи на складні умови дистанційного навчання, педагогічний колектив використає свої творчі резерви для реалізації названих завдань з метою підвищення якості освітнього процесу та підготовки компетентного фахівця.

Ольга Слободян, методист коледжу