Search

Обрати мовуПідвищення якості підготовки спеціалістів-головне завдання викладачів циклової комісії

Циклові комісії коледжу

Підвищення якості підготовки спеціалістів-головне завдання викладачів циклової комісії

 

Проведено засідання циклової комісії обліково – фінансових та економіко – комерційних дисциплін. До складу циклової комісії входять як досвідчені викладачі, які мають великий педагогічний досвід так і молоді, які володіють сучасними технологіями навчання. Це викладачі: Стрільчук Л.В.; Папушко М.Д.; Марусик М.Я.; Книш І.І.; Яремчук О.М.; Попіль О.М.; Жлуховська Р.С.; Сапіжак М.В.;Павлюк Б.С.; Холодило Г.Р.; Леоненко Н.В.; Визнюк У.П.; Луник Л.Б.; Ситник Г.М.; Киверига О.Ю., та голова циклової комісії Холодило О.І.

Варто зауважити, що викладачі циклової комісії працюють дуже наполегливо і активно протягом року, ставлячи перед собою мету сприяти становленню всебічно підготовленого з широким світобаченням фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку студентів до конкурсів, олімпіад, конференцій та інше.

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії обліково – фінансових та економіко – комерційних дисциплін є пошук нового, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію завдань сучасної освіти, її основних принципів. Мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки.

Мета роботи цього професійного об'єднання викладачів полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально – економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Тому на засіданні викладачі обговорили завдання:

 • Впровадження інтерактивних та інформаційно – комунікативних технологій навчання;
 • Удосконалення методичної роботи кожного викладача комісії;
 • Ефективної організації самостійної роботи студентів;
 • Удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії;
 • Контроль за дисципліною та організацією занять;
 • Дотримання карантинних вимог та підготовки до проведення дистанційного навчання;
 • Оновлення документації кабінетів та лабораторій, індивідуальних планів роботи викладачів, комплексів НМЗ;
 • Співпраця з виробництвом.

  Особливістю циклової комісії ОФ та ЕК дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами різних спеціальностей, а саме:«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

  Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

  Холодило О.І.,голова циклової комісії,

  Луник Л.Б.,викладач:

: