Search

Обрати мовуБазові знання-основа підготовки успішних фахівців

Циклові комісії коледжу

Базові знання-основа підготовки успішних фахівців

Прокладай шлях до розуму людини через її серце.
Ф.Честерфілд

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії математичних та природничо- наукових дисциплін.

На початку вересня проведено засідання циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін. До складу циклової комісії входять як досвідчені викладачі, які мають великий педагогічний досвід, так і молоді, які володіють сучасними технологіями навчання. Це викладачі: Глова Г.Р.,Руснак С.Г., Хомів Н.Й., Озімінська О.Я., Симака С.П., Лопушинська О.П. та голова циклової комісії Перит В.В.

Педагогічна майстерність, творчий почерк, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена нашої циклової комісії, це об'єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців через формування спеціальних формуванні умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвиток мислення та визначення причинно-наслідкових зв'язків. Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів щодо наукової організації освітнього процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення із сучасними методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять. Лекції проводяться у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених мультимедійними проекторами.

Науково- педагогічна проблема, над вирішенням якої працює циклова комісія: «Технологізація освітнього процесу- шлях до якісної фахової підготовки»

На засіданні розглянуті наступні питання порядку денного:

  1. Ознайомлення викладачів циклової комісії із рекомендованим переліком навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на 2021-2022 навчальний рік, затверджений «Науково-методичним центром інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів».
  2. Ознайомлення з нормативними документами МОН України з питань удосконалення навчально-виховного процесу.
  3. Обговорення графіка взаємовідвідування занять викладачами та методики проведення цих занять.
  4. Обговорення індивідуальних планів роботи викладачів ц/к.
  5. Обговорення першочергових завдань членів циклової комісії в контексті Закону України «Про передвищу фахову освіту».
  6. Підвищення кваліфікації викладачами циклової комісії в 2021-2022 н.р.
  7. Обговорення плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року.
  8. Про стан ведення навчальних журналів викладачами циклової комісії.
  9. Обговорення планів роботи лабораторій, кабінетів та гуртків.

У процесі розв'язання окреслених завдань, викладачі циклової комісії сформували основні напрями своєї роботи: забезпечення структурно-логічного міжпредметного зв'язку навчальних дисциплін; методичне забезпечення дисциплін посібниками, розробками, рекомендаціями, мультимедійною підтримкою та сучасними моніторинговими засобами. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є оптимізація навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції природничо-наукових дисциплін.

Учасники засідання циклової комісії обговорили та одностайно підтримали План роботи циклової комісії у 2021-2022 н.р.

Перит В.В., голова циклової комісії

: