Search

Обрати мовуУспішний старт навчального року – запорука успішної роботи

 

Циклові комісії коледжу

Успішний старт навчального року – запорука успішної роботи

Початок кожного навчального року – надзвичайно відповідальний період роботи для всього педагогічного колективу коледжу. Адже в цей час розробляється вся плануюча документація, викладачами готуються необхідні для занять методичні матеріали, закладається фундамент успішного проходження освітнього процесу.

Саме з цією метою було проведено два засідання викладачів циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін, на яких розглянуто та обговорено цілий ряд важливих питань для організації високої ефективності роботи викладачів при викладанні навчальних дисциплін. На порядку денному засідань стояли питання по розгляду та затвердженню робочих програм навчальних дисциплін та практик, обговорення планів роботи лабораторій, кабінетів та гуртків, індивідуальних планів роботи викладачів циклової комісії, графіка взаємовідвідування занять, про атестацію викладачів у 2021-2022 н. р. Особливу увагу було приділено питанню готовності викладачів до проведення занять в умовах дистанційного навчання з використанням сучасних технологій.

В складі циклової комісії об'єднані викладачі трьох секцій: агрономічних, еколого-біологічних та інженерних дисциплін. Це висококваліфіковані педагоги, готові надати студентам фахові знання, прищепити професійні вміння і навички, поєднувати навчання з науково-дослідною та пошуковою роботою.

В обговоренні питань, винесених на засідання, взяли активну участь викладачі циклової комісії Андрусик Р.В., Башта І.С., Глова В.С., Сопівник Л.Й., Фреяк Г.Б., Коропецький П.М., Червоногріцька О.А., Радик А.В., Конько В.А., Гулько І.М., Гагалюк В.В. та інші.

 

 

І.С. Башта, голова циклової комісії агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін    

: