Search

Навчити грамотного фахівця та виховати громадянина-патріота-завдання викладачів комісії

Циклові комісії коледжу

Навчити грамотного фахівця та виховати громадянина-патріота-завдання викладачів комісії

«Розумна людина зуміє придбати для себе стільки, щоб жити, щоб себе нагодувати і одягнути, щоб іще й іншим наділити. Розумній людині легше жити, як людині, що бродить у пітьмі незнання… Бо можна забрати її майно, можуть втомити її старі роки, а все в неї розум світлий і душа гарна… Тому кожний громадянин, який сам хоче бути щасливим, мусить йти до того, щоб добувати освіту… Отже, перше наше завдання – добути собі знання, добути собі освіту».

Ці слова професора Євгена Храпливого – визначного вченого-патріота, талановитого теоретика і організатора економічного поступу взагалі й селянства особливо, стали лейтмотивом засідання викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Адже сучасні соціально-економічні, політичні, культурні перетворення на перший план висувають проблему модернізації змісту освіти, пошуку нових освітніх форм, зорієнтованих не тільки на отримання певної бази знань, а й на здатність особистості до навчання протягом усього життя.

Ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміння викладача правильно організувати заняття і вибрати ту чи іншу форму його проведення. Запорукою хорошої успішності є використання інноваційних технологій, нетрадиційних форм і методів занять, оскільки вони роблять навчальний процес привабливим для студентів, підвищують їх мотивацію.

На засіданні циклової комісії визначено основні напрями роботи на новий 2021-2022 навчальний рік:

 • Особистісно-орієнтоване навчання та патріотичне виховання;
 • Проведення інтелектуальних конкурсів та змагань;
 • Розвиток ключових та предметних компетентностей;
 • Підготовка студентів до успішної здачі ЗНО;
 • Організація пошуково-дослідницької роботи;
 • Професійне зростання та самоосвіта викладачів.

Обговорено та узгоджено основні завдання, на виконання яких повинні бути спрямовані зусилля викладачів:

 • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання новітніх технологій, формування предметних компетентностей, критичного мислення студентів при вивченні гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для активізації навчальної діяльності студентів;
 • Формування високої культури фахового мовлення, пошук та впровадження нових шляхів, які б спонукали до ґрунтовного вивчення мови та широкого застосування в соціумі;
 • Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегії навчання, спрямованої на формування компетентної, соціалізованої особистості з визначеною громадянською позицією;
 • Робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • Активна робота кабінетів навчальних дисциплін, предметних гуртків, спортивних секцій.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму, як духовно-моральної та соціальної цінності, формувати в молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності.

Над виконанням цих завдань і працюватиме циклова комісія гуманітарних тасоціально-економічних дисциплін у новому навчальному році.

І.П.Сагайдак, голова циклової комісії

: