Search

В центрі уваги – справи гуртожитські та робота бібліотеки

Засідання педагогічної ради

В центрі уваги – справи гуртожитські та робота бібліотеки


Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу з наступним порядком денним:

1.Про стан забезпечення, умови проживання, самостійної роботи та віпочинку студентів в гуртожитку коледжу.

2.Організація та методична роботи бібліотеки коледжу щодо удосконалення і розширення використання електронних засобів навчання.

І.Я.Книш, заступник директора коледжу з виховної роботи, інформував учасників засідання з першого питання. Він відзначив, що обговорювана тема актуальна і потребує постійної уваги, адже від стану справ в гуртожитку залежить і профорієнтаційна робота. Він детально проаналізував результати анкетування , яке було проведено серед студентів – мешканців гуртожитку(воно охопило більше 90% їх кількості). За результатами анкетування, більше 70% мешканців гуртожитку задоволені умовами проживання, вважають його другим домом і не порушують умови проживання. Ігор Ярославович подякував за злагоджену успішну роботу, проведену в минулому навчальному році вихователями Г.П. Посконюк, І.Р.Боднаром, С.В. Боднар. Заслуговує схвалення робота в цьому навчальному році вихователів Г.П.Посконюк та Р.О.Олійнича. В ході виступу були висвітлені форми повсякденного дозвілля, складові здорового способу життя, піднято проблеми , які потребують вирішення в гуртожитку.

Було зроблено важливий висновок:

Узагальнюючи результати анкетування, Ігор Ярославович акцентував на необхідності вирішення таких завдань:

Було висловлено необхідність активізації роботи з батьками та покращення стану морально-психологічного виховання. Високо було оцінено успішну роботу ради гуртожитку на чолі з Наталею Гедзик.Актуальним залишається питання розробки продуманої програми організації здорового способу життя.

Г.П.Посконюк, вихователька гуртожитку, відзначила, що робота з студентами розпочинається з дня поселення.Вона окреслила коло тем ,по яких ведеться систематична робота: популяризація здорового способу життя, боротьба зі шкідливими звичками , організація змістовного відпочинку, регулярні зустрічі з представниками правоохоронних органів. Галина Петрівна запропонувала активізувати роботу з батьками та збільшити кількість планових зустрічей- зборів з ними. Вона подякувала дирекції за надання відчутної допомоги в матеріально- технічному забезпеченні гуртожитку.

Б.С.Павлюк відзначив високий рівень виховної роботи в гуртожитку,але звуважив, що ще є простір для удосконалення.

С.Г.Руснак, голова методоб'єднання кураторів груп, відзначила цікаву осбливість останніх років: тісну співпрацю вихователів із студрадою гуртожитку. Вона детально проаналізувала результати опитування студентів з таких важливих питань як:

Що стало поштовхом до вибору фаху ?

З яких джерел ви дізналися про коледж?

Світлана Григорівна запропонувала публікувати на сайті коледжу та в періодичній пресі більше матеріалів про спеціальності і напрями роботи .

Б.С.Павлюк закликав активніше використовувати можливості проведення предметних конкурсів та олімпіад із залучення школярів, що є важливим фактором успішної профорієнтаційної роботи .

Н.В. Ємчук,завідувачка бібліотекою коледжу, інформувала учасників засідання педради з другого питання порядку денного. Вона відзначила, що основне завдання бібліотеки коледжу-це забезпечення повного та оперативного бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, педагогічних працівників, співробітників згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.Для забезпечення читачів бібліотека використовує як реальний так і віртуальний простір. Створено великі електронні ресурси, пропонується доступ до ресурсів, що належать іншим суб'єктам інформаційного простору. Надія Василівна праналізувала склад електронних ресурсів, забезпеченість електронними підручниками, форми навчально-методичних матеріалів викладачів, що є ефективною платформою для організації дистанційного навчання. Є також можливості використання електронної бази наукової бібліотеки НУБіПУ. Завідувачка бібліотекою коледжу висловила підтримку проєкту створення національноі бібліотеки електронних ресурсів.

Б.С.Павлюк закликав ширше використовувати можливості електронного варіанту навчальних підручників.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.


Юрій Війтик