Search

Світ наукових досліджень

Світ наукових досліджень

Голова циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України», викладач економічних дисциплін Олександр Іванович Холодило взяв участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції «Світ наукових досліджень».

Ця конференція проходила наприкінці жовтня 2021 року в м. Тернополі з ініціативи групи вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації «Наукова спільнота» та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща).

Проблематика конференції охоплювала напрями досліджень з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки. О.І. Холодило представив результати своїх досліджень в статті «Поняття і структура приватного сектора економічної системи», отримавши сертифікат учасника та публікацію в збірнику тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.

Робота конференції відбувалася за спрямуваннями «Інформаційні системи і технології», «Психологія і педагогіка» та «Економічне спрямування». Власне в останній секції розглядалися проблеми економічної теорії та історії економічної думки; економіки та підприємництва, економіка та управління національною економікою, облік, аналіз та аудит, фінанси, банківська справ та податкова система, світова економіка та міжнародні відносини, інвестиційно-інноваційні процеси в економіці.

Ця тематика й стала предметом уваги викладачів нашої циклової комісії. Всі роботи учасників розміщені на сайтіwww.economy-confer.com.ua та опубліковані у збірниках конференції, які завдяки участі нашого представника в конференції доступні викладачам коледжу для опрацювання та використання у практичній діяльності в організації освітнього процесу.

Галина Холодило, викладач циклової комісії обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін

: