Search

На черговому засіданні-про актуальне

Засідання педагогічної ради

На черговому засіданні-про актуальне

Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу. Частина викладачів взяла участь у його роботі дистанційно. В центрі уваги учасників були наступні питання порядку денного:

  1. Про результати рейтингової оцінки роботи викладачів ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України за 2020-2021 н.р.;
  2. Про роботу науково-практичного семінару «Школа молодого викладача»;
  3. Про хід виконання заходів профорієнтаційної роботи;
  4. Про затвердження Положень про проведення виборів директора Відокремленого структурного підрозділу «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого Національного університету біоресурсів та природокористування України».

Відкрив засідання в.о.директора коледжу Б.С.Павлюк, який ознайомив його учасників з порядком денним.

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, проаналізував результати рейтингової оцінки роботи викладачів ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України за 2020-2021 н.р. Він відзначив, що звіт кожного викладача проводився по 4-х напрямах роботи: навчальна, науково-методична, організаційна та культурно-виховна. На основі цих звітів рейтингова комісія формувала рейтинг викладачів, який представлено у вигляді таблиці-презентації. Аналізуючи результати роботи викладачів, Михайло Васильович наголосив на окремих моментах, які стосуються відповідності результатів діяльності рекомендованим нормативам. Він відзначив, що в колективі достатньо високі рейтингові показники. А це покладає значні зобов'язання для активізації роботи по презентації навчального закладу на творчих конкурсах , творчих лабораторіях. Проаналізовано також розподіл норм часу за обсягом робіт. Особливо було відзначено показники науково-методичної роботи, що повинно стати вагомим аргументом для участі викладачів коледжу в конкурсі «Педагогічний Оскар» та інших подібних заходах. Проаналізовано було також рейтинг циклових комісій. Доповідач озвучив пропозицію про затвердження результатів рейтингу та представлення їх для врахування в удосконаленні діяльності педагогічних працівників колледжу.

Б.С.Павлюк висловив підтримку результатів рейтингу та закликав до активізації роботи по покращенню його показників, підвищенню активності викладачів у навчальній, виховній та методичній роботі.

О.П.Слободян, методист коледжу, інформувала про роботу постійно діючого семінару «Школа молодого викладача».Вона повідомила, що слухачами цього семінару є 7-ро молодих викладачів, які розпочали свою педагогічну діяльність в колективі. На заняттях вони ознайомлюються з питаннями розробки навчальної документації, підвищенням педагогічної грамотності. Зокрема обговорюються такі теми як особливості організації освітнього процесу, плануюча документація, розробка навчально-методичних комплексів, методики навчання в сучасному освітньому процесі, актуальні проблеми розвитку інноваційних технологій та ін. Відзначивши, що заняття проходять успішно, Ольга Петрівна висловила сподівання на їх результати в педагогічній діяльності молодих викладачів.

В.В.Перит, відповідальний секретар приймальної комісії, інформувала учасників засідання педагогічної ради про хід виконання заходів профорієнтаційної роботи. Зокрема вона відзначила значний обсяг проведеної роботи:

- Закріплено членів адміністрації та викладачів за школами та професійно-технічними училищами для здійснення профорієнтаційної роботи;

- Проведено формування бази даних по освітніх закладах, з якими є договори на співпрацю;

- Розповсюджено онлайн-пакети профорієнтаційних матеріалів про проведення Дня відкритих дверей;

- Проведено онлайн-конкурс «Кмітливі інформатики», до якого було залучено 115 учнів шкіл; проводиться конкурс «Україна в барвах слова»;

- Створено відеоекскурсію по коледжу для демонстрації при проведенні Дня відкритих дверей;

- Формується база даних по школах і учнях, які виявляють бажання вступати до нашого коледжу;

- В районній та обласній пресі, інтернет-ресурсах публікуються матеріали про діяльність коледжу;

- Заплановано виготовлення інформаційних стендів, оголошень про прийом на навчання , їх розповсюдження та розміщення в ЗМІ;

- Організовуватимуться тематичні конкурси по предметах та спеціальностях, до участі в яких запрошуватимуться учні шкіл та ПТУ.

Б.С.Павлюк, відзначивши важливість проведення профорієнтаційної роботи, закликав доводити плановані заходи до завершення. Він запропонував нагороджувати школярів-переможців конкурсів, здійснюючи для цього поїздки в школи, зустрічаючись з батьками та переконуючи їх у перевагах Заліщицького фахового коледжу: недалека локація, хороша матеріально-технічна база, прекрасний педагогічний колектив, можливість продовження навчання в одному з провідних університетів країни - НУБіП України.

І.В.Сторощук, юрисконсульт коледжу, проінформував про підготовку Організаційним комітетом матеріалів, необхідних для успішного проведення виборів директора коледжу. Ці «Положення» розроблені на основі типових «Положень», затверджених НУБіП України. Ігор Васильович проаналізував підготовлені документи, запропонувавши затвердити їх педагогічною радою.

По обговорюваних питаннях були прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

 

 

 

: