Search

Наступність у дотриманні пріоритетів – запорука успішного розвитку

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Наступність у дотриманні пріоритетів – запорука успішного розвитку

У ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» 17 грудня 2021 року відбулись збори трудового колективу, на порядку денному яких було обговорено питання «Звіт дирекції коледжу про діяльність колективу ВСП "Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України" за 2021 рік та основні завдання на 2022 рік».

В роботі зборів взяли участь голова Наглядової ради Оксана Тонха, декан агробіологічного факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор (в онлайн-режимі), Олександр Санченко, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання, кандидат технічних наук, представники Ради роботодавців та Наглядової ради коледжу.

Із звітом про діяльність колективу ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України виступив Борис Павлюк, в.о. директора коледжу. В доповіді, з використанням мультимедійних презентацій було глибоко проаналізовано основні напрями діяльності колективу коледжу в 2021 році.

Він відзначив, що досягнення цілей, визначених перед колективом коледжу забезпечувалося злагодженою роботою дирекції, всіх структурних підрозділів коледжу, їх керівників та всіх працівників коледжу. Окрему подяка у виступі була висловлена за сприяння і підтримку у вирішенні проблем діяльності коледжу ректорату університету на чолі з ректором НУБіП України Станіславом Миколайовичем Ніколаєнком, керівництву і членам Наглядової Ради коледжу, керівникам інститутів, факультетів та кафедр нашого університету, з якими співпрацює колектив коледжу, і зокрема відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання, керівники і фахівці якого постійно надають конкретну і дієву практичну допомогу.

Відзначено, що, працюючи над реалізацією «Програми розвитку коледжу на 2020-2025р.р.,, «Голосіївська ініціатива-2025», «Стратегічного плану розвитку коледжу на 2020-2025 р.р., «Плану роботи коледжу на 2021 рік, всі основні заходи, намічені перед колективом були виконані, за що висловлена подяка всім членам колективу, які доклали своїх зусиль до їх реалізації. Перелік завдань і їх виконання були представлені в слайдах мультимедійної презентації. В доповіді було акцентовано увагу на тому, що основою забезпечення якісної підготовки фахівців в коледжі є формування контингенту студентів, кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, проаналізовано загальні показники, що характеризують ці складові.

Особливої уваги заслуговує здійснення належним чином заходів інформатизації освітнього процесу і діяльності коледжу взагалі. Через епідеміологічну ситуацію використовується очна та дистанційна форми навчання студентів. Для якісного проведення дистанційного навчання в коледжі створено освітній портал з використанням безкоштовного веб-сервісу GoogleClassroom на основі освітньої платформи G Suite for education. Тут розміщено і функціонує більше 300 навчальних курсів з різних дисциплін. Викладачі також використовують дистанційний портал LMS – MOODLE з доступом через веб-сайт коледжу, електронну бібліотеку коледжу, яка налічує більше 4 тисяч одиниць навчальної та методичної літератури, а також авторські сайти та блоги. Розширюючи технічні можливості для проведення дистанційного навчання, дирекція коледжу виділила кошти для обладнання навчальних кабінетів, лабораторій аудіо-відео, мультимедійною технікою. Інстальовано волоконно-оптичну лінію зв'язку по навчальному корпусі, забезпечено Wi-Fi покриття.

Реалізовуються заходи розвитку наукової, дослідницько-пошукової та міжнародної діяльності. До науково-дослідної та пошукової роботи викладачами активно залучаються і студенти коледжу.

Проаналізовано основні напрями виховної роботи, яка здійснювалася відповідно до плану роботи коледжу. Належним чином проводилась спортивно-масова робота. Створено 8 спортивних секцій для студентів. Функціонують 8 збірних команд з різних видів спорту. В доповіді проаналізовано заходи по удосконаленню соціально-побутових умов та умов проживання в гуртожитку. Детально було проаналізовано в доповіді питання фінансового забезпечення коледжу. Проаналізовано також основні показники виробничо-господарської діяльності. Борис Павлюк подякував спонсорам, які надали матеріальну та технічну допомогу в діяльності коледжу: Івану Дрозду (Заліщицькому міському голові), Івану Білику (ПП орендне підприємство «Іванівське»), Івану Навольському ( ПП «Арма»), Мирославу Розлуцькому (СГ ТОВ «Добробут»).

В обговоренні доповіді взяли участь Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи, Юрій Гірчак, завідувач навчальною практикою, Ольга Слободян, кандидат педагогічних наук, методист коледжу, Наталія Гедзик, член студпарламенту, голова студради гуртожитку, Тетяна Джумага, керівник Заліщицької філії Райффайзен банку Аваль, членкиня Наглядової ради та Ради роботодавців коледжу, Володимир Глова, викладач коледжу.

 

Оксана Тонха та Олександр Санченко у своїх виступах дали позитивну оцінку діяльності колективу коледжу у 2021 році та окреслили основні напрями для покращення роботи у 2022 році.

 

 

Рішенням зборів роботу колективу коледжу у 2021 році визнано задовільною.

В ході зборів було обрано делегатів на конференцію трудового колективу НУБіП України.

Завершукючи збори, Борис Павлюк ще раз подякував всім за роботу та плідну співпрацю в цьому році.

Юрій ВІЙТИК

: