Search

Мікропроцесорні системи-основа комп’ютерної інженерії

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Мікропроцесорні системи-основа комп'ютерної інженерії

Мікропроцесори й мікропроцесорні системи в цей час є найбільш масовими засобами обчислювальної техніки. Після появи перших МП у 1971 р., число нових розробок мікропроцесорних БІС продовжує безупинно збільшуватися. Розмаїтість мікропроцесорних БІС, вимагає від розробника систем глибоких знань цифрової обчислювальної техніки, включаючи технічні й алгоритмічні питання, представлення особливостей МП БІС, а головне досвіду розробки систем на основі МП.

Курс "Мікропроцесорні системи" вивчається протягом одного навчального року на спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також лабораторне обладнання (макети мікропроцесорних систем для практичних і лабораторних занять на основі процесору Arduino UNO).

Ардуіно — потужний процесор, робота з яким полегшена тим, що є можливість підключати периферійні пристрої: датчики температури, освітлення, прискорення, ультразвуку, тиску, і багато інших.

Можуть бути використані також мотори та сервоприводи, модулі управління Bluetooth або за допомогою Інтернету. Щоб всі зазначені периферійні пристрої нормально взаємодіяли між собою, на мікроконтролер записуються алгоритми роботи та взаємодії.

Метою практичних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорні системи», виконуваних за допомогою програмного забезпечення в середовищі програмування мікропроцесорів Arduino UNO, є: – вивчення принципів побудови електронних компонентів мікропроцесорних

систем на основі процесорів Arduino UNO; – керування мікропроцесорними системами із застосуванням інтерфейсу I2C і візуальних компонентів NI VISA; – придбання навичок роботи з сенсорами та датчиками з мікропроцесорним управлінням; – придбання навичок підготовки, проведення та документування результатів вимірювання і функціонування мікропроцесорних систем.

Тетяна МІЩУК, викладач інженерно-комп'ютерних дисциплін

: