Search

Нові надходження до фонду бібліотеки!

Бібліотека коледжу інформує

Нові надходження до фонду бібліотеки!

Основою роботи бібліотеки є її фонд, від складу якого залежить успіх роботи книгозбірні в цілому. Адже саме фонд визнає зміст, повноту і якість задоволення розвитку інформаційних потреб користувачів.

Протягом грудня 2021 року книжковий фонд бібліотеки поповнився на 60 примірників навчальної літератури на суму 11589 гривень.

Авраменко О. Українська література(рівень стандарту): підруч. для

11 кл.закл. загальн. середн. освіти/Олександр Авраменко.- Київ:

Грамота, 2021. – 256с.: іл.

Авраменко О. Українська мова(рівень стандарту): підруч. для 11 кл.

закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. – Київ.: Грамота, 2021. -208с.: іл.

Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ В.С Власов, С.В.Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 256 с.

Власов В.С. Історія (рівень стандарту): підручник для 10 класузакладів загальної середньої освіти/ В.С.Власенко, С.В.Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2021.- 256 с.

Працівники бібліотеки

 

 

: