Search

Тиждень зарубіжної літератури та культурології

Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого - кузня не тільки висококваліфікованих фахівців у агропромисловій сфері, а й осередок, де плекають душі молоді, майбутнього нашої держави. Тому традиційним у навчальному закладі є проведення предметних тижнів. Так, на часі – тиждень зарубіжної літератури та культурології.

Мета проведення тижня – залучити здобувачів освіти до читання творів світового письменства, формувати і поглиблювати їхній інтерес до занять з дисциплін «Зарубіжна література», «Культурологія», закріпити знання програмового матеріалу, окреслити перспективи подальшої самостійної творчої праці студентів, формувати естетичні смаки; розвивати твоче мислення, виховувати національну свідомість, любов до рідного краю, поваги до історії та культури нашого народу, шанобливе ставлення до культури та літератури усіх народів доброї волі.

План проведення тижня

зарубіжної літератури та культурології

25.04 -29.04 2022 р.

Запрошуємо до активної участі в пропонованих заходах!

: