Search

Засідання педради-дистанційно

Засідання педради-дистанційно

На черговому засідання педагогічної ради коледжу, яке було проведено дистанційно, в онлайн-режимі були обговорені наступні питання порядку денного:

     1.Про вдосконалення інноваційних форм подання освітніх послуг з використанням цифрових, мережевих, дистанційних технологій та форм навчання.

2. Про стан виконання заходів з профорієнтаційної роботи викладачів коледжу.

3. Діяльність бібліотеки коледжу як центру інформаційної підтримки освітнього процесу.

З першого питання порядку денного учасників засідання педради інформували Артур Червоняк та Юрій Гірчак.

Артур Червоняк, завідувачлабораторії ІС і ТЗН висловив свою точку зору щодо впровадження в освітній процес коледжу інформаційних інновацій. Зазначив, що зараз багато можливостей у зв'язку з періодом пандемії та війною – безкоштовно можна використовувати різноманітне програмне забезпечення. Але відзначив, що адаптувати повністю персонал до нової системи досить складно. Освітній процес у коледжі пристосований до програми Google. Перелічив всі сервіси Googl і наголосив на тому, що не всі викладачі ними користуються. Проаналізував можливості Google-сайтів «Додатки» та включення студентів в роботу з додатками.

Повідомив, що клас-тайм в умовах сьогодення вигідний у створенні тестів, завдань, в ньому система оцінювання досконаліша. Зареєструватися можуть як викладачі, так і студенти.

Продемонстрував вхід у клас-тайм та детально пояснив принципи роботи. Показав відео-фільм, який стосується роботи викладачів у класі-тайм.

Юрій Гірчак, завідувач лабораторії ІС і ТЗН, повідомив, що одним з елементів надання освітніх послуг можна розглядати ІС, як засіб для вдосконалення навчального процесу в цілому. Спеціалізованою ІС на сьогодні являється «Деканат». Відповідальними працівниками лабораторії ІС і ТЗН було запропоновано придбання окремих модулів для автоматизації виробничих процесів.

Підкреслив важливість використання корпоративної електронної пошти.

Для досягнення якості виконання виробничих завдань між усіма учасниками навчального процесу, а також допоміжних структурних підрозділів ЗВО слід застосовувати ІС або за її відсутності електронну пошту корпоративного плану. Це створить такі можливості:

- відслідковувати хронологію виконання завдання - всіх його етапів;

- чітко визначити відповідальних за виконання завдання;

- чітко визначити межі життєвого циклу завдання;

- своєчасне і якісне інструктування всіх зацікавлених;

- підкреслить серйозність намірів ініціатора(ів) завдання;

- у будь-який час пригадати усі моменти, що стосуються ходу виконання цього завдання;

- дасть можливість ефективно використовувати робочий час.

Валентина Перит, відповідальний секретар приймальної комісії, повідомила, що профорієнтаційна робота в коледжі - це комплексна, систематична робота кожного члена колективу, всіх структурних підрозділів закладу, яка має за мету забезпечення повноцінного прийому студентів на навчання в коледжі.

Профорієнтаційна робота в коледжі проводиться усіма структурними підрозділами, незалежно від підпорядкування та функціональних обов'язків, а також кожним представником трудового колективу коледжу.

Стан виконання заходів по організації проведення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів до вступу на навчання у квітні 2022 року:

Проведено звіт викладачів про профорієнтаційну роботу у 2021-2022 н. році на засіданнях циклових комісій за участю членів дирекції коледжу.

Валентина Перит проаналізувала діяльность викладачів коледжу по профорієнтаційній роботі.

Надія Ємчук, завідувачка бібліотеки коледжу, повідомила, що бібліотека навчального закладу–це особливий тип бібліотек, що не тільки сприяє освітньому процесу, а є його складовою частиною, вона допомагає студентам в освіті та науці, в підвищенні культурного рівня, в змістовному проведенні часу.

Вона детально проаналізувала роботу бібліотеки, як центру інформаційної підтримкм освітнього процесу.

З плином часу суть бібліотечного обслуговування залишається незмінним. Та враховуючи те, що поточний рік в коледжі пройшов в основному в умовах дистанційного навчання, бібліотека значно змінила діапазон послуг та ресурсів. З одного боку, працівники бібліотеки створюють власні електронні ресурси, а з іншого – пропонують доступ до ресурсів, що належать іншим суб'єктам інформаційного простору, в тому числі представленим у мережі Інтернет. Дистанційно бібліотека надає довідки, консультації, по потребі здійснює електронну доставку документів всім бажаючим користувачам.

Всі матеріали електронного ресурсу повністю доступні для наших користувачів, як в секторі електронної інформації, так і для користування за межами бібліотеки, завдяки можливостям сучасних електронних пристроїв. Основним джерелом бібліографічного пошуку є електронний каталог, який відображає весь активний фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів і на сьогодні нараховує близько 42 тисячі записів. Це база даних, яка містить наукові, навчальні, методичні, нормативні документи. Книжкові документи представлені за різними галузями знань.

Традиційно, на початку нового навчального року, працівники бібліотеки підготували комплекти підручників, посібників, та навчально-методичну літературу для студентів коледжу.

Для активного і змістовного забезпечення необхідною інформацією працівники бібліотеки регулярно організовують віртуальні книжкові виставки, які демонструються на сайті коледжу.Також бібліотека організовує електронні повідомлення. Для інформаційного забезпечення користувачів застосовуються віртуальні бібліографічні огляди та перегляди літератури.

Проводяться у бібліотеці дні інформації, які супроводжуються віртуальними книжковими виставками та демонстрацією відеороликів. Протягом 2021-2022 років працівники бібліотеки брали участь в організації і проведенні онлайн-марафонів.

Все більше впроваджуються нові бібліотечні онлайн-послуги, налагодивши комунікацію привабливими рисами, що знаходять своє відображення в діяльності, активно заявляючи про себе в соціальних мережах.

Систематично проводиться аналіз фондів бібліотеки, аналіз забезпеченості. Згідно надходжень, на сайті коледжу оновлюються списки «Нових надходжень», подаються актуальні за тематикою рекомендаційні списки літератури та інші науково-допоміжні видання, розроблені працівниками бібліотеки, а також корисна інформація для користувачів. В першу чергу бібліотекарі стараються підвищувати рівень бібліотечної роботи шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів, яких нараховується більше шести тисяч книжкових одиниць. Також намагаються найактивніше використовувати бібліотечний фонд, впроваджувати сучасні методи і форми бібліотечної роботи. Особливу увагу звертають на читацькі інтереси студентів, намагаючись через всі прийоми і методи бібліотечної роботи прищепити любов до читання». Цьому сприяють такі заходи:

Огляди-презентації нових видань сучасних українських письменників.

Актуальні журнальні статті на допомогу викладачам та студентам коледжу.

Традиційно організовуються презентації книг, зустрічі з письменниками та поетами.

Працівники бібліотеки беруть участь в організації предметних тижнів, де організовують книжкові виставки, матеріали яких дають можливість студентам ознайомитися з новинками літератури з професійних дисциплін. Організовуючи виховні заходи, працівники бібліотеки завжди вносять щось нове, інноваційне і цікаве, дбають про те, щоб бібліотека розвивала у студентів світогляд і культуру, навчила зберігати минуле нашого народу,звичаї та традиції.

Основою роботи бібліотеки є її фонд, від складу якого залежить успіх роботи книгозбірні в цілому. В доповіді Надії Ємчук йшла мова про книжковий фонд бібліотеки та забезпеченість навчальною літературою. Підкреслювалось те, що загальноосвітні дисципліни майже забезпечені повнотекстовими електронними підручниками .

База даних художньої літератури наповнена електронними ресурсами відповідно до навчальних програм. Значна кількість літератури надійшла внаслідок заміни книг, втрачених читачами, також дарованими нашими користувачами та благодійниками. Нові надходження літератури в бібліотеку за рік склали 121 примірник. Звичайно, це дуже мало, хотілося б значно більше. Нові надходження літератури завжди займають пріоритетне місце на полицях виставок.

Вже стало традицією формування електронної бази навчально-методичних матеріалів викладачів коледжу. Для кожної навчальної дисципліни сформована електронна папка, яка містить в собі найповніший комплекс навчальної, методичної, літератури з конкретної галузі знань. Щодо нашої участі, то тут ми займаємося тільки поповненням підручників в електронному форматі. Ця база даних є ефективною електронною платформою для дистанційного навчання, допомагає студентам самостійно, оперативно отримувати необхідну інформацію.

Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи, зазначив, що складовою освітнього процесу бібліотеки коледжу є виховний напрямок. Невичерпним джерелом виховання студентства в коледжі є діяльність осередку «Просвіта». Важливим завданням просвітництва є робота з молоддю, формування у юнаків і дівчат національно-патріотичних цінностей.    

Активну участь в обговоренні питань порядку денного взяли Борис Павлюк, директор коледжу, Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, які висловлювали пропозиції, які сприятимуть вдосконаленню діяльності коледжу з обговорюваних проблем.

З обговорюваних питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.

Ольга СЛОБОДЯН, методист коледжу

 

: