Search

Проведено захист курсових робіт

Проведено захист курсових робіт

Курсова робота — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами  протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Студенти 42 групи спеціальності 201 «Агрономія» в цьому навчальному семестрі виконували курсові роботи з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань».

Основною метою написання курсової роботи з даної дисципліни є застосування теоретичних і набуття практичних навичок з питань ефективного ведення аграрних формувань та раціональної організації їх діяльності.

Завершальним етапом написання курсової роботи є її захист. Захист курсової роботи проводився перед комісією у складі голови Сопилюка М. В. та членів комісії: Андрусика Р. В. і Холодило Г. Р.. Під час захисту студенти продемонстрували результати застосування теоретичних знань і практичних навиків, пов'язаних із тематикою курсової роботи, та вміння робити розрахунки, обґрунтовувати вибір рішень та формувати завдання організації і планування діяльності аграрних формувань.

Кращі студенти групи в процесі захисту курсових робіт засвідчили, що навчання протягом чотирьох років не пройшло для них даремно, і вони отримали ґрунтовну базову підготовку до майбутньої професійної діяльності. Тож можна сказати, що перший крок до початку трудової діяльності зроблено.

Цьогорічним випускникам, в прагненні стати кваліфікованим спеціалістам, на цьому не потрібно зупинятися, а наполегливо йти до досягнення своєї мети – стати справжніми фахівцями в галузі агрономії, які б відповідали вимогам сучасного аграрного виробництва.

Галина ХОЛОДИЛО, викладач циклової комісії

обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін

: