Search

Відкрите заняття з фізики

Відкрите заняття з фізики

4 травня 2022 року у ВСП Заліщицький коледж імені Є. Храпливого НУБіП України в 14 групі за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» було проведено відкрите онлайн-заняття з навчальної дисципліни «Фізика та астрономія» на тему: «Вологість повітря. Методи вимірювання вологості». Метою заняття було формувати знання про парціальний тиск, абсолютну та відносну вологість повітря та ознайомити з методами вимірювання вологості за допомогою гігрометрів і психрометра. Також розвивати в студентів логічне мислення, вміння аналізувати та робити висновки, вміння застосовувати отримані знання на практиці; виховувати впевненість у власних здібностях і знаннях, формувати інтерес до предмета на основі зв'язку з життям, побутом.

Заняття в дистанційному режимі провела викладач- методист Світлана Григорівна Руснак, яка зуміла на високому рівні зацікавити студентів новим матеріалом, доповнити і поглибити їх знання, розвинути зацікавленість до предмету. Правильно підібрані і добре організовані завдання, що вміло поєдналися із виконанням лабораторної роботи. Під час вивчення фізики студенти знайомляться з тим, що вологість можна охарактеризувати парціальним тиском, абсолютною і відносною вологістю, що вона впливає на перебіг нашого життя.Наприклад, відносна вологість повітря дорівнює 70%. Це означає, що повітря містить 70% тієї водяної пари, яку воно може містити при даній температурі. Людина почуває себя гарно при відносній вологості 40―60%. Відхилення від норми викликає відчуття дискомфорту. Користуючись таблицею «Тиск насиченої водяної пари та її густина», студенти визначали густину насиченої пари при температурі 20°, розв'язували задачі, розраховували відносну вологість повітря, знайомилися з характеристикою сучасних приладів: гігрометра та психрометра.

Щодо закріплення нових знань та умінь викладач майстерно висловлює свою думку і оцінює роботу студентів. На домашнє завдання студентам потрібно підібрати приказки та прикмети по темі «Вологість повітря»; підготувати повідомлення на тему: «Як вологість впливає на самопочуття людини?» .

Студенти не тільки із захопленням брали участь у роботі, але й показували реальні знання та прагнення до навчання. Під час спостереження заняття всі присутні колеги були неймовірно вражені не тільки організаторськими здібностями викладача, але й її ерудицією та професіоналізмом. В роботі Світлани Григорівни відслідковується системність, адже знання студентів з попередніх тем були міцними й ґрунтовними. Мета заняття виконана. Бажаємо Світлані Григорівні здоров'я, натхнення та творчих успіхів!

Валентина ПЕРИТ , голова циклової комісії математичних та природничо- наукових дисциплін

: