Search

Курсова робота – важлива складова підготовки фахівців

Курсова робота – важлива складова підготовки фахівців

Курсова робота з навчальної дисципліни «Фінанси» є невід'ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».Науковий рівень навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень були продемонстровані в процесі захисту курсових робіт, який відбувся 17 травня 2022 року за допомогою технологій дистанційного навчання. Студенти продемонстрували вміння: самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою дослідження, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, використовувати набуті теоретичні знання на практиці, формувати власні висновки та пропозиції.

Метою курсової роботи є опрацювання сукупності теоретичних, методичних та практичних положень з обраної теми, дослідити особливості функціонування фінансової системи України й основних її сегментів та окреслити перспективи її розвитку.

Тематика курсових робіт досить різноманітна і охоплює всі напрями фінансової сфери. Це і податкова система України, фінансовий ринок, страховий ринок, фінансова політика, фінанси суб'єктів господарювання різних форм власності, фінансовий аудит та інше.

На захисті курсових робіт були присутні: голова комісії – заступник директора із навчальної роботи Сопилюк Михайло Васильович та керівник курсової роботи Марусик Марія Яківна.

В процесі онлайн-спілкування студенти представили курсові роботи та презентації, відповіли на зауваження та поставлені питання, змогли продемонструвати теоретичні знання та практичні навички.

Для захисту своїх досліджень студенти підготували відповідні презентаційні доповіді, виконані на високому професійному рівні, що значно покращувало сприйняття промови доповідачів. Презентації були підготовані по таких темах:

Турчак Олександр: «Податкова система України, її становлення та розвиток». 

Добрянська Діана: «Видатки державного бюджету України».

Краснюк Вікторія: «Фінансовий ринок та його роль в ринковій економіці».

Яскілка Анастасія: «Фінансова система України і перспективи її розвитку».

Клим Іван: «Фінансове забезпечення місцевого господарства».

Лановега Ярослав: «Доходи державного бюджету».

Токарчук Валерій: «Податок на додану вартість».

Натуркач Світлана: «Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин».

Голова комісії Сопилюк Михайло Васильович відзначив високий рівень підготовки курсових робіт та презентацій до них таких студентів: Натуркач Світлану, Турчака Олександра, Краснюк Вікторію.

Михайло Васильович побажав студентам групи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» відмінно пройти виробничу практику в фінансово-кредитних установах та успішно завершити навчання в нашому коледжі.

    Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення всіх ваших мрій і життєвих планів!

Марія МАРУСИК, викладач фінансових дисциплін     

: