Search

Плани затверджено – роботу розпочато

Засідання педагогічної ради

Плани затверджено – роботу розпочато

Проведено перше в в цьому навчальному році засідання педагогічної ради коледжу, на якому обговорені наступні питання порядку денного:

 1. Основні завдання колективу коледжу по удосконаленню роботи з організації освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році;
 2. Про склад організаційно-методичних та дорадчих органів коледжу;
 3. Затвердження організаційно-плануючої документації на 2022-2023 навчальний рік: планів роботи педради, методичної ради, планів роботи відділень, виховної роботи;
 4. Про раду роботодавців при ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

З основними завданнями колективу коледжу по удосконаленню роботи з організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р. учасників засідання педради проінформував Борис Павлюк, директор коледжу. У своєму виступі він відзначив, що головним в роботі колективу є забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу. Але поряд з цим необхідно забезпечити і ефективне якісне навчання у безпечному освітньому середовищі. Таке завдання поставлене міністерством освіти та науки України та ректоратом НУБіП України. Для виконання цього завдання дирекцією коледжу вжиті всі необхідні заходи. В цьому навчальному році освітня діяльність в коледжі буде спрямована на здобуття студентами якісної освіти, створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування національних і загальнолюдських цінностей, патріотичного виховання, військової підготовки, підготовці до життя і праці в сучасних умовах, запровадження освітніх інноваційних технологій в освітньому процесі.

Тому перед колективом коледжу постають наступні завдання:

 • Вести активну перебудову освітнього і виховного процесів відповідно до вимог воєнного стану;
 • Продовжувати здійснювати кроки, спрямовані на реалізацію Програми «Голосіївська ініціатива -2025»;
 • Посилити увагу за дотриманням навчальної, трудової та виконавської дисципліни;
 • Організовано завершити вступну кампанію 2022 року;
 • Забезпечити ефективну профорієнтаційну роботу;
 • Дотримуватись правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та санітарно-епідеміологічних норм протидії COVID-19;
 • Проводити постійний моніторинг якості навчання, освітніх послуг, дотримання принципів академічної доброчесності;
 • Забезпечити співпрацю з бізнесом, радою роботодавців, владними структурами та громадськістю;
 • Зміцнити матеріально-технічну базу;
 • Дотримувати вимоги охорони праці та техніки безпеки.

На виконання цих завдань, які поставлені перед педагогічним колективом, з метою забезпечення ефективної діяльності коледжу, дирекцією розроблено «План роботи ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України на 2022-2023 н.р. та реалізації Програми «Голосіївська ініціатива-2025». Аналізуючи цей план, Борис Степанович зупинився на конкретних завданням, які сформульовані в таких розділах як:

 • Навчальна робота;
 • Навчально-методична робота;
 • Розвиток матеріально-технічної бази;
 • Організація військової підготовки;
 • Кадрове забезпечення;
 • Пошуково-дослідна та інноваційна діяльність;
 • Виховна робота;
 • Міжнародна діяльність;
 • Інформаційне забезпечення, мультимедійне обладнання аудиторій;
 • Соціально-побутова діяльність;
 • Фінансово-економічна та господарська діяльність.

У виступі було відзначено, що деякі пункти Плану вже виконані до 15 серпня в зв'язку з необхідністю розпочати освітній процес.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, повідомив про склад дорадчих та організаційно-методичних органів:

 • Педагогічної ради;
 • Адміністративної ради;
 • Склад циклових комісій;
 • Атестаційної комісії;
 • Конкурсно-кадрової комісії;
 • Методичної ради коледжу;
 • Методичних рад відділень;
 • Рейтингової комісії;
 • Стипендіальної комісії;

Проінформовано було про призначення завідувачів навчальних кабінетів та лабораторій та відповідальних за роботу спеціалізованих приміщень, які використовуються в освітньо-виховному процесі, графік чергування членів адміністрації в навчальному корпусі та гуртожитку. Призначено класних керівників студентських груп, закріплено лаборантів за кабінетами та лабораторіями.

Михайло Сопилюк ознайомив учасників педради з планами роботи педагогічної ради , методичної ради коледжу. При цьому увагу прсутніх було акцентовано на науково-педагогічній проблемі, над якою працює педагогічний колектив:

«Технологізація освітнього процесу –шлях до якісної фахової підготовки»

Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи ознайомив присутніх з основними розділами та планованими заходами плану виховної роботи на І семестр 2022-2023 н.р.

Про плани роботи відділень проінформували завідувачі відділень Роман Андрусик (технологічне відділення) , Лариса Стрільчук (економічне відділення), методист заочної форми навчання Наталія Хомів.

Про раду роботодавців учасників засідання педради інформував директор коледжу Борис Павлюк. Було проаналізовано персональний склад ради та відзначено, що рада створена з метою вироблення стратегії та напрямків впровадження освітньої та іншої діяльності в закладах фахової перед вищої освіти. Було повідомлено про плановані заходи по співпраці з роботодавцями регіону.

Обговорювані плани роботи колективу на 2022-2023 н.р. були одностайно схвалені учасниками засідання педагогічної ради.

Юрій ВІЙТИК

 

: