Search

РОБОТА З «GOOGLE DIGITAL TOOLS FOR EDUCATION»-/ ЦИФРОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ

РОБОТА З «GOOGLE DIGITAL TOOLS FOR EDUCATION»-/ ЦИФРОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ

Пошук шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі використання інноваційних інформаційних методів і технологій спричинив мотивовану необхідність застосовувати потенціал сучасних цифрових інструментів, які забезпечують педагогу можливість створювати інформаційно значуще наповнення освітнього процесу.

В умовах викликів до системи освіти, які спричинені тривалою пандемією та війною, з метою розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу, зростає значення участі викладачів у курсах підвищення кваліфікації за програмою "Цифрові інструменти Google для освіти". Від 5 вересня 2022 року я став учасником другої сесії цієї програми, яку презентувало товариство з обмеженою відповідальністю «Академія цифрового розвитку».

Під час курсу здійснювалося навчання по використанню цифрових інструментів Google в професійній діяльності для підвищення цифрової компетентності педагогів, ознайомлення учасників із можливістю застосовувати віртуальні кімнати Google-Класів для організації та взаємодії студентів, створювати й підтримувати персональне інформаційне середовище викладача закладу освіти.

Інноваційність практики полягала в практичному застосуванні цифрових інструментів Google в професійній діяльності для різних пристроїв, створенні умов для успішного розгортання середовища Google Workspace for Education.

Основними завданнями моєї участі в програмі стало:

- поглиблення навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими цифровими інструментами та додатками;

- формування знань щодо понять "цифрові інструменти Google", версії «Google Workspace for Education», "налаштування облікового запису", "налаштування доступу до об'єкта Google Диска", "формування посилання на об'єкт", "організація онлайн-взаємодії між користувачами".

- удосконалення навичок роботи в додатках Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep, Google Сайти, Google Jamboard, Доповнення до об'єктів Google Диска, Google Chrome, ОС Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace for Education, матеріали навчальної платформи Skillshop для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу.

Навчальні заняття за програмою проходили у формі навчальних тренінгів та дистанційних курсів.

Навчально-методичне забезпечення програми було представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти за темами дистанційної складової (відеолекції, чати, онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно до тематики навчальних модулів програми.

Учасники курсу отримали практичні навички з організації ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google, розуміння та використання особливостей та переваг Google Workspace for Education, роботи з обліковим записом Google на різних пристроях: за допомогою комп'ютера і мобільного пристрою, а також створення та здійснення підтримки персонального інформаційного середовища викладача закладу освіти. Особлива увага приділялася організації дистанційного навчання: як підготувати завдання у віртуальних кімнатах, зібрати студентські роботи, залучити учасників процесу до захищених відеозустрічей, використовувати можливості різних пристроїв для захищеного освітнього процесу онлайн.

За підсумками курсу учасники отримали електронні сертифікати про успішне завершення навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти "Цифрові інструменти Google для освіти" по відповідних рівнях.

Дякуємо всім організаторам за надану можливість опанувати курс "Цифрові інструменти Google для освіти".

Навчання продовжується і надалі. Всі бажаючі можуть взяти безкоштовну участь в цих тренінгах посесійно від липня 2022 року до червня 2023 року в зручний для себе час і місяць та отримати знання на відповідному рівні https://sites.google.com/view/gwua2223

 

Олександр ХОЛОДИЛО , викладач економічних дисциплін

: