Search

Увага,конкурс!

 

 

1. Загальні положення

 

  1. Творчий конкурс відео презентацій«Моя майбутня професія» (далі

«Конкурс») проводиться дирекцією ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України (далі Коледж), Студентською організацією Коледжу, Первинною профспілковою організацією студентів Коледжу.

  1. Конкурс проводиться в рамках відзначення  Всесвітнього дня студента

та реалізації заходів профорієнтаційної роботи

1.3. Склад і чисельність Оргкомітету Конкурсу затверджується директором Коледжу.

2. Мета та завдання

 

2.1. Основною метою і завданням Конкурсу є:

- виявлення та підтримка обдарованої молоді Коледжу;

- популяризація та підтримка вивчення циклу інформаційно-комп'ютерних дисциплін;

- активізація профорієнтаційної роботи;

- розвиток і реалізація творчих здібностей студентів;

- сприяння гармонійному розвитку особистості студентів;

- стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого інтелектуального та професійного рівня.

 

З. Правила проведення конкурсу

 

3.1. Конкурс проводиться в один тур.

3.2. У Конкурсі можуть брати участь, як окремі студенти Коледжу так і студентські групи І-ІУ курсів.

3.3. Для участі у конкурсі кожна група чи окремий студент готує відео презентацію своєї майбутньої спеціальності тривалістю до 4 хвилин.

3.4. Організаційний супровід здійснюють куратори академічних груп та викладачі загальноосвітніх дисциплін.

3.5. Технічну допомогу та підтримку здійснюють викладачі циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін.

3.6. Консультування з напрямів підготовки, спеціальностей та фахових дисциплін здійснюють голови циклових комісій, викладачі спеціальних дисциплін та завідувачі відділень.

3.7. Основні вимоги до відео-презентації:

- змістовний показ освітніх можливостей навчання на обраній спеціальності;

- відображення основних переваг майбутньої професії;

- творчий, нестандартний підхід до представлення своєї спеціальності та коледжу;

- участь у відео-презентації не менше 8-10 учасників (студентів, викладачів, випускників, батьків, роботодавців, майбутніх абітурієнтів);

- динамічність, різноманітність та яскравість розповіді про навчання та студентське життя;

- тривалість від 2 до 4 хвилин;

- технічна якість відео (роздільна здатність) не менше 720p (1280x720);

- співвідношення сторін 16:9;

- назва відеоролика (ім`я файлу) повинна містити № групи, прізвище автора;

- формат файлу *.MP4, або *.AVI.

3.8.. Роботи подаються в навчальну частину до 15 листопада поточного року на електронному носії, або за посиланням з дозволом завантаження файлу (Google-диск, тощо).

3.9. Переможці Конкурсу визначаються у сімох номінаціях:

- Краще відео-представлення спеціальності «Облік і оподаткування»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Економіка»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Агрономія»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Екологія»;

- Краще відео-представлення спеціальності «Комп'ютерна інженерія».

3.10. Переможцями визнаються відео-презентації виконані з дотриманням основних вимог проведення Конкурсу та які набрали найбільшу суму балів.

3.11. При визначенні найкращих робіт перевага надається тим, у яких автори розкрили тему представлення в неординарній формі, проявили творчість, креативність мислення, нестандартний підхід.

3.12. У кожній номінації визначається 1 переможець.

 

4. Оргкомітет конкурсу

 

4.1. Склад оргкомітету Конкурсу формується дирекцією з числа педагогічних працівників та членів Студентської організації Коледжу.

 

5. Нагородження переможців

 

5. Переможці (1 група (особа) у кожній номінації конкурсу «Моя майбутня професія» отримають грамоти та цінні подарунки від дирекції та первинної профспілкової організації студентів.

 

Голова Первинної профспілкової

організації студентів Коледжу         І. Зубик

Голова Студентського парламенту Коледжу В. Гутман

Заступник директора з навчальної роботи          М. Сопилюк

: