Search

Майбутнім фахівцям-фінансистам – знання податкової системи

Відкриті заняття

Майбутнім фахівцям-фінансистам – знання податкової системи

2 листопада викладач дисципліни «Податкова система» Ольга Попіль провела відкрите заняття в групі 35-Ф спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Тема відкритого заняття : «Спрощена система оподаткування. Єдиний податок для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Заняття проведено на високому методичному рівні у формі лекції з елементами проблемного навчання, з вдалим використанням інформаційних технологій, презентації навчального матеріалу, яка добре ілюструвала та структурувала навчальний матеріал, що сприяло кращому пізнанню студентами системи оподаткування.

На занятті панувала невимушена, доброзичлива атмосфера творчої співпраці викладача зі студентами.

Глибоке володіння викладачем теоретичним та практичним матеріалом з дисципліни «Податкова система», вміла мотивація навчальної діяльності студентів, застосування діалогової форми навчання, що активізує мислення студентів, вирішення проблемних питань в ході лекції допомогли студентам добре засвоїти навчальний матеріал, а викладачеві успішно досягти мети заняття.

Ольга СЛОБОДЯН, методист коледжу

: