Search

Майбутнім фахівцям-фізичний гарт

Відкриті заняття

Майбутнім фахівцям-фізичний гарт

Загальновідомо, що заняття фізичною культурою і спортом сприяють формуванню у студентської молоді здорового способу життя, а також духовному і фізичному розвитку. До того ж фізичні вправи позитивно впливають на здоров'я, підвищують стійкість до емоційних стресів, підтримують високу фізичну і розумову працездатність. Тому формування мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом має стати одним із перспективних напрямів роботи закладів освіти. Волейбол, на перший погляд, проста гра, та коли це справа твого життя, то переростає у мистецтво.

У ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України» викладач Борис Шипітка провів відкрите заняття у 14 групі економічного відділення з фізичної культури  на тему «Верхня та нижня прямі подачі».

Мета заняття полягала у засвоєнні студентами техніки виконання верхньої і нижньої прямої подачі при грі у волейбол.

Заняття розпочалось із підготовчої частини, оскільки розминка відіграє важливу роль у формуванні спритності, рухливості та орієнтації у просторі.

В основній частині заняття викладач пояснив студентам методику верхньої і нижньої прямих подач, і студенти відпрацювали це практично.

 

У заключній частині Борис Іванович підвів підсумки заняття.

Ним воно було проведено із завзяттям і на одному диханні.

Викладачі, які відвідали відкрите заняття, отримали багато позитивних вражень.

Роман ОЛІЙНИЧ, викладач

: