Search

Підготовку фахівців – на належний рівень

Засідання методичної ради

Підготовку фахівців – на належний рівень

Проведено чергове засідання методичної ради коледжу. В центрі уваги його учасників були наступні питання порядку денного:

  1. Результати моніторингу роботи викладачів спеціальних дисциплін щодо підвищення якості освітнього процесу з підготовки фахівців на економічному відділенні;
  2. Про стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу в 2022 році;
  3. Про стан підготовки до акредитації спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Лариса Стрільчук, завідувачка економічним відділенням, інформувала учасників засідання методичної ради з першого питання порядку денного. Вона охарактеризувала методику і прийоми освітньої діяльності викладачів економічного відділення, які сприяють підвищенню якості підготовки фахівців економічного напряму.

Олександр Холодило, голова циклової комісії фінансово-облікових та економіко-комерційних дисциплін, виступив співдоповідачем з цього питання. Він проаналізував окремі напрями навчальної, пошуково-дослідної роботи викладачів циклової комісії, які сприяють підготовці фахівців, а також звернув увагу на питання наповнення електронної бібліотеки навчально-методичними комплексами викладачів спецдисциплін економічного відділення.

Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи, в ході обговорення поцікавився можливостями і розвитком співпраці викладачів коледжу з відповідними кафедрами НУБіП України, на що отримав вичерпну відповідь.

Борис Павлюк, директор коледжу, підкреслив, що основне завдання викладачів, які готують фахівців з економічних дисциплін, - звернути увагу на сучасні матеріали економічного спрямування, актуальні для сучасного суспільства і науково обґрунтовані, та активно використовувати їх в освітньому процесі. Коледж повинен випускати фахівців, які вагомі на сучасному ринку праці.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, акцентував увагу на тому, що в сучасних умовах є нові вимоги до оцінки якості підготовки фахівців. Повідомив, що один із критеріїв оцінки підготовки фахівця – це результати працевлаштування та відгуки роботодавця. Запропонував викладачам циклової комісії активізувати роботу щодо випуску посібників, електронних підручників з економічних дисциплін. Рекомендував викладачам розглянути питання організації у ІІ семестрі науково-практичної конференції економічного спрямування.

Ольга Слободян, методист коледжу, інформувала учасників засідання про стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу в 2022 році. Вона відзначила, що це завдання, яке стояло перед ними, виконане успішно, згідно плану.

Михайло Сопилюк та Лариса Стрільчук інформували учасників засідання методичної ради про стан підготовки до акредитації спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», відзначивши що всі заходи з цього питання проводяться згідно плану.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

 

 

 

 

: