Search

Прозвітовано про виконане, визначено напрями діяльності на майбутнє

Прозвітовано про виконане, визначено напрями діяльності на майбутнє

У ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України відбулися збори трудового колективу, на яких директор Борис Павлюк виступив із Звітом про діяльність колективу за 2022 рік і основні завдання на 2023 рік.

Свій виступ він розпочав із слів вдячності працівникам коледжу та всім захисникам України, які знаходяться на передовій, боронячи її незалежність в протистоянні з віроломним російським агресором.

Аналізуючи діяльність колективу коледжу в 2022 році, Борис Степанович відзначив, що вона проводиться, керуючись положеннями програми «Голосіївська ініціатива 2020-2025» та Стратегічним планом розвитку коледжу, виходячи з планів роботи на навчальний рік. У 2022 році реалізовувались такі завдання, як:

1.Реалізація заходів для створення безпечного середовища надання освітніх послуг, пристосування освітнього процесу до умов воєнного часу, підтримка ЗСУ та волонтерська діяльність;

2.Пошук нових результативних форм профорієнтаційної роботи;

3.Завершення переходу до підготовки фахівців РПС «фаховий молодший бакалавр» та впровадження нових стандартів фахової передвищої освіти;

4.Оновлення та дообладнання навчальних кабінетів і лабораторій та інших об'єктів для освітньої діяльності з метою удосконалення якості підготовки фахівців;

5. Удосконалення практичної підготовки і продовження співпраці з роботодавцями;

6.Розширення напрямів міжнародної співпраці;

7.Удосконалення практики застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітньому процесі;

8.Розширення співпраці з науковими установами та фірмами по закладці демонстраційних та сортовипробувальних посівів;

9.Оновлення матеріально-технічної бази коледжу, реалізація програми з енергозбереження;

10.Забезпечення фінансової стійкості коледжу;

11. Виконання плану заходів по «Голосіївській ініціативі 2022».

 

Реалізація цих завдань була детально проаналізована у звітній доповіді з використанням великої кількості мультимедійних презентацій.

Були окреслені плани на майбутнє, які знайшли своє відображення у рішенні зборів по таких напрямах:

Напрям 1. Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності;

Напрям 2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг;

Напрям 3. Студентське самоврядування та виховна робота, інтелектуальний та особистісний розвиток молоді;

Напрям 4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності;

Напрям 5. Оновлення матеріально-технічної бази та покращення соціального благополуччя співробітників та студентів;

Напрям 6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири колективу;

Напрям 7. Демократизація управління, розвиток самоврядування

Напрям 8. Забезпечення фінансової стійкості коледжу;

Напрям 9. Участь коледжу в реалізації державних завдань в галузі АПК, освіти і науки та програми розвитку галузей економіки.

 

В обговоренні Звітної доповіді взяли участь Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи; Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи; Лариса Стрільчук, завідувачка економічним відділенням; Вікторія Гутман, голова студентського парламенту; Ігор Дудяк, завідувач навчально-виробничою практикою; Оксана Тонха, декан агробіологічного факультету НУБіП України, доктор сільськогосподарських наук, професор, голова Наглядової ради коледжу; Олександр Санченко, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання, кандидат технічних наук; Тетяна Джумага, керівник Заліщицького відділення «Райффайзен банк Аваль», членкиня Наглядової ради коледжу.

У виступах прозвучало схвалення діяльності колективу коледжу у 2022 році та були висловлені деякі пропозиції щодо роботи в 2023 році.

Делегатами на конференцію трудового колективу НУБіП України обрано Бориса Павлюка та Ігора Книша.

На завершення зборів директор коледжу Борис Павлюк подякував всім членам колективу за наполегливу плідну професійну працю та вручив «Подяки» дирекції коледжу працівникам.

Керівник висловив сподівання на успішну діяльність в 2023 році.

Юрій ВІЙТИК, викладач коледжу

: