Search

Еколог – перспективна професія майбутнього!

Еколог – перспективна професія майбутнього!

 

Навколишнє середовище невпинно змінюється, в тому числі внаслідок діяльності людини. В останні роки у світі відбуваються все більш численні природні катаклізми та глобальні планетарні зміни. Опустелювання земель, надмірні опади, прогрівання атмосфери, зміна клімату і підняття рівня океанів, забруднення повітря, води і ґрунтів, вимирання тварин – всі ці явища на даний час настільки значні та руйнівні, що стає очевидним катастрофічний вплив людини на планету.

Зміна відношення до господарювання вже зараз є життєво необхідною і стосується кожного з нас. Подальший розвиток цивілізації можливий лише за умов зміни ставлення людей до природи та її ресурсів. На сьогодні з метою попередження розвитку глобальної екологічної кризи проводиться екологізація всіх сфер виробничої діяльності.

Виникла потреба у спеціалістах, які б могли не лише аналізувати стан навколишнього середовища, але й розробляти заходи по попередженню його забруднення та руйнування.

Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, ВСП Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України здійснює підготовку фахівців за напрямом 101 «Екологія».

У коледжі створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Викладання проводиться у вигляді: лекцій з використанням мультимедійних технологій, семінарських та практичних занять, лабораторних робіт. За весь термін навчання студенти вивчають цікаві дисципліни, пов'язані, перш за все, з екологією - глобальною наукою про виживання людства, а також біологію, аналітичну хімію, гідрологію, метеорологію, економіку природокористування, екологічне право, моніторинг довкілля та багато інших фундаментальних і прикладних дисциплін. Усі навчальні курси доступні 24/7 у системі електронного навчання.

Студентське життя в коледжі проходить у досить насиченому темпі.

В цьому навчальному році студенти – екологи 21ЕС групи вже встигли попрацювати в різних напрямах: екологічні екскурсії, конференції, конкурси, семінари, природоохоронна робота, зустрічі з цікавими особистостями та ін..

А ще наші студенти вміють не тільки навчатись, а й відпочивати. Участь у творчих колективах і спортивних секціях дозволяє кожному проявити себе всебічно. Громадська робота, участь у наукових гуртках, спортивних змаганнях та в художній самодіяльності дозволяє кожному проявити і закріпити свої організаційні, ораторські якості, вміння працювати в команді.

Тож сміливо вливайтесь в нашу дружну велику студентську сім'ю, проявляйте ініціативу та реалізуйте свій потенціал на повну.

Алла РАДИК,

        викладачка природничих

дисциплін

: