Search

Результати І семестру, план виховної роботи, інформаційний щорічник…

Засідання педагогічної ради

Результати І семестру, план виховної роботи, інформаційний щорічник…

Проведено перше в 2023 році засідання педагогічної ради, яке пройшло в очно-дистанційному режимі. В центрі уваги його учасників були наступні питання порядку денного:

 1. Про стан організації освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 н.р. та завдання колективу щодо підвищення якості освіти майбутніх фахівців (за результатами заліково-екзаменаційної сесії);
 2. Стан розробки і підготовки до видання навчально-методичних матеріалів у 2022-2023 н.р.;
 3. Затвердження «Орієнтовного плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» на 2023 рік»;
 4. Затвердження плану виховної роботи на ІІ семестр 2022-2023 н.р.;
 5. Затвердження структури інформаційного видання «Щорічник ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України»;
 6. Про результати виконання рішень педагогічної ради за період вересень-грудень 2022 року.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, доповідаючи про підсумки роботи в І семестрі, наголосив на нововведеннях, які були пов'язані з особливостями роботи в умовах воєнного стану.

Михайло Васильович проаналізував статистичні показники навчання, відзначив, що досягненням в І семестрі стало те, що з 16 навчальних тижнів всього один було проведено в дистанційному режимі. Спільно зі студентами проведено 7 предметних тижнів. Проведена значна методична робота.

Доповідач зупинився на завданнях, які стоять перед педагогічним колективом на наступний семестр, головним з яких є якісне виконання навчальних планів і освітньо-професійних навчальних та робочих програм по випуску фахівців.Серед інших завдань визначені такі:

 • Ефективна організація освітнього процесу та заходів профорієнтації по виконанню планів прийому на навчання в 2023 році;
 • Організація підготовки студентів до складання національних мультипредметних тестів;
 • Змістовне проведення 10-ти предметних тижнів та відкритих заходів, що сприятиме вдосконаленню навчальної роботи;
 • Ефективна робота в предметних гуртках, організація участі у Фестивалі студентської науки-2023;
 • Виконання методичних зобов'язань;
 • Формування бази рецензій на підготовку фахівців та виконання освітньо-професійних програм.

Роман Андрусик, завідувач технологічним відділенням, проаналізував показники успішності студентів відділення по спеціальностях та групах за І семестр.

Лариса Стрільчук, завідувачка економічним відділенням, проаналізувала показники успішності студентів відділення в розрізі спеціальностей та груп за І семестр.

Ольга Слободян, методист коледжу, повідомила учасників засідання педради про стан розробки і підготовки до видання навчально-методичних матеріалів у 2022-2023 н.р. Особливої уваги у виступі було надано питанням належного оформлення методичних матеріалів, в тому числі тих, які представляються на конкурс «Педагогічний Оскар».

Голови циклових комісій Ірина Башта, Валентина Перит, Ірина Сагайдак, Олександр Холодило, Юрій Гірчак проаналізували конкретні дані про підготовлені викладачами навчально-методичні матеріали.

Ольга Слободян інформувала учасників педради з третього питання порядку денного, повідомивши про «Орієнтовний плану-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» на 2023 рік. Ольга Петрівна ознайомила викладачів з особливостями проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Борис Павлюк, директор коледжу, зауважив, що при організації підвищення кваліфікації перевагу слід надавати нашому базовому закладу-НУБіП України. Він нагадав, що викладачі, які атестуються в 2023 році, зобов'язані пройти підвищення кваліфікації до засідання атестаційної комісії.

Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи, ознайомив учасників засідання педради з проєктом плану виховної роботи на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зокрема він розкрив основні плановані заходи, які об'єднані в такі розділи:

 • Організаційна робота;
 • Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання;
 • Морально-правове виховання;
 • Художньо-естетичне виховання;
 • Трудове та екологічне виховання;
 • Фізичне виховання та здоровий спосіб життя;
 • Робота органів студентського самоврядування.

Михайло Сопилюк зауважив про створення розділу «Анкетування» на сайті коледжу та повідомив про особливості проведення анкетування в навчальному закладі.

Ігор Книш проінформував про структуру інформаційного видання «Щорічник ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

З шостого питання порядку денного були заслухані відповідальні особи за виконання рішень педагогічної ради за період вересень-грудень 2022 року.

З обговорюваних питань учасниками засідання педагогічної ради були прийняті відповідні рішення.

Юрій ВІЙТИК

: