Search

Відкрите заняття з дисципліни „Біологія”

Відповідно до положення про організацію навчального процесу та форм організації навчання  навчальний процес здійснюється у різних формах та видах навчальних занять. Саме тому, 26 лютого 2015р. у ВП НУБіП України „Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого”, викладачем екологічних дисциплін Радик Аллою Василівною було проведено відкрите заняття у 15 групі з дисципліни „Біологія”.  Тема заняття  „Спадковість та мінливість організмів”.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Протягом заняття Алла Василівна ефективно використовувала інформаційні технології та здійснювала систематичний і плановий контроль якості засвоєння нових знань. Викладач викладала навчальний матеріал послідовно, чітко, логічно та повністю розкрила зміст матеріалу.

Під час заняття студенти 15 групи були досить активними та динамічними в обговоренні та вирішенні певних завдань та проблем, які були поставлені їм для вирішення, уважними і зацікавленими. Впродовж пари була ефективна і насичена самостійна робота студентів.

Основну мету заняття було досягнуто, а саме : розширити знання студентів про генетику як науку; дати знання про основні генетичні поняття; дати уявлення про сучасні методи генетичних досліджень; виявити закономірність спадковості встановлені Г.Менделем для моногібридного схрещування; виховати інтерес до знань, відповідальність, працелюбність, старанність, повагу до своєї навчальної праці та здобутків одногрупників; виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Заняття відвідали : директор коледжу Глова В.С., заст. директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., зав. агрономічним відділенням Андрусик Р.В., методист Деркач Н.Я. та викладачі : Сопівник Л.Й., Олійник М.Д., Бачук О.Р., Перит В.В., Гев’юк Х.М., Лопушинська О.П., Баран А.В., Юрійчук О.В.


І.В.Костур
секретар педкабінету

: