Search

Формуємо соціальні компетентності, готуємось до атестації…

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Засідання педагогічної ради

Формуємо соціальні компетентності, готуємось до атестації…

Проведено засідання педагогічної ради (в змішаному режимі), на якому обговорено наступні питання порядку денного:

  1. Про роботу викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні соціальних і громадянських компетентностей у процесі викладання дисциплін циклу;
  2. Про ефективність педагогічної діяльності, узагальнення досвіду роботи та підвищення професійної кваліфікації в міжатестаційний період викладачів, котрі підлягають атестації у 2023 році.

Ірина Сагайдак, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін проінформувала учасників засідання педради з першого питання порядку денного.

Ірина Петрівна відзначила,що розвиток свідомої та самодостатньої особистості – один з пріоритетів освіти ХХІ століття. Уміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми, знання та дотримання законів, почуття відповідальності за процеси, які відбуваються у суспільстві відрізняють свідомого учасника громадянського суспільства. Громадянська компетентність стосується здатності розуміти, поважати та захищати права, обов'язки та інтереси людини; соціальна – спрямована на виховання навичок ефективної комунікації. Щоб досягти цієї мети, важливо наполегливо розвивати чимало рис. Це: бути патріотом, добре знати історію; уміти відповідати за свої дії; знати власні права та сумлінно виконувати обов'язки, власним прикладом мотивуючи інших; дружно взаємодіяти з членами свого колективу; цікавитися суспільно-політичним життям і бути готовим брати участь у ньому. Над формуванням таких компетентностей успішно працюють викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Ірина Петрівна детально проаналізувала роботу комісії по формуванню соціальних і громадянських компетентностей, наводячи конкретні приклади з дисциплін та аналізуючи форми і методи роботи викладачів з цього питання.

Галина Петрів, голова секції суспільних дисциплін, виступила співдоповідачем з цього питання. Вона проаналізувала конкретні приклади застосування різних форм та методів роботи викладачів. Зокрема, це такі як «метод проєктів», інтерактивні та ігрові технології, технології розвитку критичного мислення,методи прикладу, уроки-екскурсії. Залучаються студенти до предметних олімпіад, вікторин, в т.ч. в онлайн-режимі. Соціальна та громадянська компетентність формується і в позааудиторній роботі (зустрічі з цікавими людьми, тематичні вечори, виставки, стіннівки, флеш-моби,благодійні акції, дописи на веб-сайті та ін..)

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, взявши участь в обговоренні цього питання, відзначив, що в основі підготовки фахівців є принцип студентоцентрового навчання і формування компетентностей. Соціальна і громадянська компетентність формуються не тільки при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Адже такі якості фахівця як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна і громадянська компетентності можуть формуватися засобами всіх навчальних дисциплін. Михайло Васильович відзначив, що в коледжі для цього створені всі відповідні умови.

Борис Павлюк, директор коледжу, підкреслив, що основним завданням педагогічного колективу є формування сучасної особистості, фахівця, громадянина, людини. Особлива увага має надаватися патріотичному вихованню майбутнього захисника України. На це акцентує увагу Міністерство освіти і науки України, ректорат НУБіП України, на цьому має ґрунтуватися робота нашого педагогічного колективу.

Роботу циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні соціальних і громадянських компетентностей у процесі викладання дисциплін циклу учасниками засідання педради було схвалено одностайно та запропоновано запровадити досвід іншим викладачам коледжу.

Ольга Слободян, методист коледжу, інформувала учасників засідання педради з другого питання порядку денного. Ольга Петрівна повідомила, що підготовка до атестації викладачами, що їй підлягають, проводиться успішно. Оформлені атестаційні справи, всі викладачі пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації.

На засіданні педради прозвітували викладачі, які атестуються в 2023 році про виконану роботу в міжатестаційний період: Іван Гулько, Петро Коропецький, Ольга Тракало, Галина Фреяк, Руслана Жлуховська, Ольга Попіль, Ольга Лопушинська, Михайло Пронь, Роман Олійнич.

Учасники засідання педагогічної ради схвалили звіти викладачів, які підлягають атестації та побажали їм успішного її проходження.

Юрій Війтик

: