Search

Економічні терміни – ключ до професійних знань

Тиждень економічно-комерційних дисциплін

Економічні терміни – ключ до професійних знань

Динамічні умови зовнішнього середовища вимагають пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування підприємств, можливостей розвитку і розширення їх діяльності. У зв'язку з цим провідне місце відводиться економічному аналізу.

Економічний аналіз є засобом створення основного ресурсу постіндустріальної економіки – інформації, та є невід'ємним елементом у діяльності підприємств, адже досліджує їх функціонування, вивчає резерви виробництва, дає оцінку стану аналізованого об'єкта, допомагає визначити напрями підвищення ефективності діяльності та дає змогу спрогнозувати розвиток у майбутньому. Для забезпечення ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах трансформації економіки України необхідним є проведення системного оцінювання їх господарської діяльності, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з використанням сучасних методик та методології економічного аналізу.

На сьогодні вивчення здобувачами освіти освітнього компоненту «Економічний аналіз» дасть змогу їм правильно застосовувати економічні терміни, розуміти сутність, умови застосування та подальшого удосконалення системи показників, методів і прийомів аналізу обліково-економічної інформації, а також здійснювати ефективний та швидкий пошук резервів підвищення ефективності виробництва, покращання використання ресурсів та зміцнення фінансового стану підприємства.

Інформація отримана здобувачами освіти в процесі вивчення освітнього компоненту «Економічний аналіз» виступає основою формування фахових знань та необхідних ділових якостей для подальшої їх роботи за спеціальністю. Це має вагоме практичне значення для керівництва, кредиторів, працівників та інвесторів підприємств та організацій різних форм власності.

Здобувачі освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України вивчають методику проведення комплексного економічного аналізу та особливостей виконання управлінського аналізу діяльності підприємства. Отриманими знаннями, уміннями і навичками, вони зможуть скористатись як і в професійній діяльності, так і в повсякденному житті.

В рамках проведення тижня економічно-комерційних дисциплін, запрошуємо здобувачів освіти 34, 35-Е групи коледжу та всіх бажаючих взяти участь в Інтелектуальній-грі – кросворд: «Економічні терміни – ключ до професійних знань». Користь кросвордів, насамперед, у тому, що вони розширюють кругозір і мотивують до отримання нових знань. Незнайомі слова стають близькими й зрозумілими, а людина, захоплена розгадуванням, незабаром перетворюється на визнаного ерудита. Інтелектуальна розвага, доступна перейшовши за посиланням https://docs.google.com/forms/d/12bRQyYmv1dsLwQE-DDhbMfmbOOoo1ZCHEYYRMUcBiyE/edit

Уляна ВИЗНЮК, викладач економічних дисциплін

 

 

 

 

 

: