Search

Відкрите заняття з дисципліни „Англійська мова”

Постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами коледжу , відповідно до законодавства України та “Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти”, повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять. Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності науково-педагогічного працівника. Саме тому, 12 березня 2015р. у ВП НУБіП України „Заліщицький аграрний коледж ім.. Є.Храпливого” викладачем іноземної мови Вацик Наталією Вікторівною було проведено відкрите заняття у 14 групі, з дисципліни „Англійська мова”. Тема заняття : „Захист навколишнього середовища”. Тип заняття : узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме : принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студенті; принципу науковості; принципу систематичності й послідовності; принципу наочності; принципу емоційності навчання.
Під час заняття Наталя Вікторівна використовувала : підручник „Solutions”, карта світу, роздатковий матеріал – карти із завданнями, цикл презентацій та відеофільми по темі, що дало змогу студентам показали хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували вправи по темі, аналізували тексти та вели діалогічне мовлення. Під час виконання вправ студенти не тільки узагальнювали свої знання з методики навчання англійської мови, але й отримали задоволення від заняття.

Основну мету заняття було досягнуто : формувати навички монологічного та діалогічного мовлення за темою „Захист навколишнього середовища”, навчити ставити логічні питання в ситуації, навчити вживати лексику за темою, перевірити здатність сприйняття на слух нового тексту, володіти мовними засобами для здійснення іншомовного спілкування; розширити знання студентів про охорону навколишнього середовища; розвивати увагу, пам’ять, комунікативну компетенцію та мовленнєві здібності, інтерес до навчально-пізнавальної діяльності.

Заняття відвідали : заст. директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., зав. економічним відділенням Стрільчук Л.В., методист Деркач Н.Я., викладачі : Сагайдак І.П., Проданик Н.Д., Зима Я.В., Завінська О.М., Лукавецька Л.М.


І.В. Костур, секретар педкабінету

: