Search

Відкрите заняття з дисципліни „Захист рослин”

Навчальний процес здійснюється у різних формах навчального заняття, який регулюється положенням про організацію навчального процесу. Відповідно до даного положення 12 березня у ВП НУБіП України „Заліщицький аграрний коледж ім.. Є.Храпливого” викладачем агрономічних дисциплін Коропецьким Петром Миколайовичем проведене відкрите заняття у 33 групі з дисципліни „Захист рослин”. Тема заняття : „Шкідники і хвороби картоплі та заходи боротьби з ними”. Викладач використав такий вид заняття, як лекція з елементами бесіди.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. На початку заняття Петро Миколайович перевірив підготовку студентів до вивчення нового матеріалу у вигляді фронтальної бесіди. Для того, щоб студенти краще засвоїли новий матеріал викладач використовував різні методи навчання та теоретичні положення, зокрема : пояснення, розповідь, факти, наводив влучні приклади. Протягом заняття Петро Миколайович ефективно використовував інформаційні технології – демонстрація презентації і відеофільму „Комплексна система захисту картоплі” та здійснював систематичний і плановий контроль якості засвоєння нових знань. Викладач викладав навчальний матеріал чітко, послідовно, логічно та повністю розкрив зміст матеріалу завдяки чому, студенти могли вирішувати різні проблемні ситуації та завдання.

Під час заняття студенти 33 групи були жвавими, зацікавленими даною темою, активно обговорювали проблеми захисту картоплі її хвороби та шкідники і наводили приклади та факти із життєвого досвіду. Доброзичлива атмосфера сприяла активізації пізнавальної активності студентів.
Основну мету заняття було досягнуто, а саме : узагальнити знання студентів з теми „Шкідники і хвороби картоплі”; показати відчутну шкоду шкідників і хвороб картоплі під час вегетації та при зберіганні; навчитись складати інтегровану систему захисту картоплі від шкідливих організмів; виховувати : повагу до хліборобської професії, прагнення до знань з історії заснування науки „Захисту рослин”, культури спілкування та навчальної праці.
Навчальне заняття відвідали : зав. агрономічним відділенням Андрусик Р.В., методист Деркач Н.Я., викладач Башта І.С., викладач Червінька О.Й.


І.В. Костур, секретар педкабінету

: