Search

Відкрите заняття з дисципліни „Основи маркетингу”

23 березня 2015 року у ВП НУБіП України викладачем комерційних дисциплін Галайдідою Ольгою Василівною проведене відкрите заняття у 28 групі  з дисципліни „Основи маркетингу”. Тема заняття : „Маркетингова політика комунікацій”. Викладач обрала лекцію з елементами проблемного навчання.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Зміст заняття повністю відповідає вимогам програми та віковим особливостям студентів. Матеріал викладався на високому рівні складності через встановлення міжпредметних і внутріпредметних зв’язків, з опорою на життєвий досвід студентів та цінності. Треба відзначити особистісно зорієнтований підхід у змісті і побудові заняття, зокрема, виконання проблемно-пошукових завдань та ситуацій.

 В ході викладання нового матеріалу викладач застосувала мультимедійні технології, презентація.

Під час заняття студенти 28 групи були досить активними та динамічними, жвавими та зацікавленими в обговоренні та вирішенні певних завдань та проблем, які були поставлені їм для вирішення. Протягом заняття панувала доброзичлива та творча атмосфера для співпраці викладача та студента.

Основну мету заняття досягнуто : засвоїти знання щодо системи методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, опанувати досвід товаропросування, відпрацювати практичні навички на прикладі конкретних маркетингових ситуацій; сприяти вихованню ділових якостей студентів, добитися усвідомлення необхідності вивчення маркетингової політики комунікацій, формувати у студентів почуття відповідальності  за прийняті рішення, вміння висловлювати власну думку та культуру спілкування.

Заняття відвідали : заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., зав. економічним відділенням Стрільчук Л.В., викладачі : Папушко М.Д., Сопівник Л.Й., Ситник Г.М., Киверига О.Ю., Баран А.В., Гірчак Ю.Л., Ткачик Т.Р. 

І.В.Костур
секретар педкабінету 

: