Search

Захист курсових робіт студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Захист курсових робіт студентами

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


 Написання курсової роботи сприяє формуванню навичок творчої, аналітичної та креативної роботи студентів, умінь опрацювання та систематизації значних обсягів інформації та комунікативних компетентностей під час публічного захисту. Студенти знайомляться із загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглиблено вивчають певну тему навчальної дисципліни «Фінансовий облік» відповідно до свого власного вибору та розв'язують конкретне фахове практичне завдання.

Специфічною особливістю наукових досліджень з дисципліни «Фінансовий облік» є ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації обліку за обраною темою, аналітичними матеріалами бухгалтерів-практиків, які публікуються у професійних виданнях, таких як: «Все про бухгалтерський облік», «Облік і фінанси», «Бюджетна бухгалтерія», «Професійний бухгалтер» та інші. Також студенти навчаються розв'язувати актуальні практичні та проблемні господарські ситуації за допомогою спеціалізованих бухгалтерських інтернет-сервісів та сайтів, а саме: «Дебет-Кредит», «Інтерактивна Бухгалтерія», «Бухгалтер 911», «iFactor», «БУХГАЛТЕР.UA», «Uteka» та багато інших. Це буде корисною навичкою в їх майбутній професійній діяльності.

Курсова робота для переважної більшості студентів є новим видом розумової діяльності, яка потребує максимальної мобілізації творчих сил, наполегливості та посидючості. Але тільки в такий спосіб стає можливим швидкий і якісний інтелектуальний прогрес.

Результати проведених досліджень за обраною темою, проходять своєрідне випробування під час публічного виступу. Так, 12 травня у ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого» відбувся захист курсових робіт студентами 34 групи спеціальності «Облік і оподаткування». Членами комісії були: М. В. Сопилюк − заступник директора коледжу з навчальної роботи, Л. В. Стрільчук − завідувачка економічним відділення та О. М. Яремчук − керівник курсової роботи. Студенти підготували цікаві та інформативні презентації, короткі та лаконічні доповіді, що містили основні висновки за результатами виконання курсової роботи, та дали обґрунтовані відповіді на запитання комісії. У процесі захисту членами комісії оцінювалася глибина знань студентами досліджуваної теми, аналітичність мислення, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. 

Комісія відзначила належну якість написання курсових робіт та актуальність досліджуваних тем. Вважаємо, що цей етап освітнього процесу стане важливою складовою для подальшого зростання студентів у науковій та професійній сферах діяльності.


 Олександра ЯРЕМЧУК,

викладач облікових дисциплін, керівник курсової роботи

: