Search

Атестація педагогічних працівників

26-27 березня 2015 року у ВП НУБіП України „Заліщицький аграрний коледж        ім. Є.Храпливого” відбулась атестація педагогічних працівників відповідно до „Положення про атестацію педагогічних працівників”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, яке визначає порядок атестації керівників, їх заступників, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійних-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних установ і закладів педагогічних працівників закладів у штаті яких є педагогічні працівники.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестацію проходило 32 викладачі. Під час атестації  характеризувалась діяльність педагогічного працівника у міжатестаційний період, навчальна робота, організаційна робота, методична робота, науково-дослідна робота, виховна і громадська робота. Згідно умов цього положення визначалося також відповідність педагогічного працівника займаній посаді.

Вивчення роботи викладачів та матеріали навчально-методичних і організаційно-виховних заходів та діяльності педагогів по підвищенню свого професійного рівня і удосконаленню педагогічної майстерності підтвердили ґрунтовні здобутки викладачів за міжатестаційний  період. Наслідки діяльності наших педагогів отримати підтвердження і на засіданні атестаційної комісії.

Результати атестації педагогічних працівників : встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 6 викладачам, встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 6 викладачам, підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1викладачу, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1викладачу, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1викладачу, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший викладач» - 1 викладачу, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «викладач-методист» - 4 викладачам, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтвердити педагогічне звання «викладач-методист» - 8 викладачам, встановлено  кваліфікаційну категорію «бібліотекар І категорії» - 1бібліотекарю, підтверджено  кваліфікаційну категорію «бібліотекар І категорії – 1бібліотекарю, підтверджено  педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1 педагогічному працівнику, встановлено 10 тарифний розряд – 1 педагогічному працівнику.

Остаточне рішення про присвоєння (підтвердження)  вищих кваліфікаційних категорій та педагогічних звань прийматиме атестаційна комісія ІІ рівня в м. Києві. Вітаючи наших колег з успішним продовженням цього етапу атестації, бажаємо їм вдалого завершення цієї важливої віхи педагогічної діяльності.


 І.В.Костур
секретар педкабінету

: