Search

ПРОВЕДЕНО ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Курсова робота — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентамипротягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Студенти 35Е групи спеціальності 051 «Економіка» ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» в ІІ семестрі 2022-2023 н.р., виконували курсові роботи з дисципліни «Планування і організація діяльності підприємств».

Основною метою написання курсової роботи з даної дисципліни є застосування теоретичних і набуття практичних навичок з питань ефективного планування та раціональної організації діяльності підприємств.

Завершальним етапом написання курсової роботи є її захист. Захист курсової роботи відбувся 19 травня 2023 року. Комісія у складі заступника директора з навчальної роботи  Михайла Сопилюка, викладача Олександра Холодило. та завідувача відділення Лариси Стрільчук. Під час захисту студенти продемонстрували результати застосування теоретичних знань і практичних навиків, пов'язаних із тематикою курсової роботи, та вміння робити розрахунки, обґрунтовувати вибір рішень та формувати завдання планування і організації діяльності підприємств.

 

Цікаво представили теми своїх досліджень та продемонстрували глибокі знання в галузі майбутньої професії студенти групи Бортник Ангеліна, Бричка Богданна, Вихрій Олеся, Жуківська Анна, Мороз Анастасія, Коцюб Андрій, Мороз Андрій, Присяжнюк Андрій, Назарко Тарас. Загалом студенти групи в процесі захисту курсових робіт засвідчили, що навчання не пройшло для них даремно, і вони отримали ґрунтовну базову підготовку до майбутньої професійної діяльності. Тож можна сказати, що перший успішний крок до початку трудової діяльності зроблено.

Побажання цьогорічним випускникам, в прагненні стати кваліфікованими спеціалістами, на цьому не потрібно зупинятися, а наполегливо йти до досягнення своєї мети – стати справжніми фахівцями в галузі економіки, які б відповідали вимогам сучасної економіки.

Олександр ХОЛОДИЛО, керівник курсової роботи,

викладач економічних дисциплін

: