Search

Знайомимось з інноваціями в рослинництві

Знайомимось з інноваціями в рослинництві 

В програмі тижня агрономічних диспиплін студентам технологічного відділення було представлено інноваційні інструменти для ефективного удобрення сільськогосподарських культур.

Так, запрошений менеджер з продажу продуктів Yara Digital компанії «АгроЕксперт» Олександр Ребенок ознайомив студентів із пристроєм
Yara N-Sensor.

Це обладнання, що встановлюється на трактор та дозволяє фермерам вимірювати вимоги культури до азоту при русі трактора по полю, а також варіювати дозу внесення добрива. N- Sensor забезпечує внесення правильної та оптимальної дози добрив на кожній окремій частині поля.

Пристрій був розроблений компанією Yara для визначення азотного стану культури шляхом вимірювання даних відображення світла від листової поверхні, і для внесення змінної дози добрив по ходу руху трактора.

Агроном-консультант західного регіону компанії «АгроЕксперт», доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агробіотехнологій Західноукраїнського національного унверситету Іван Сеник продемонстрував студентам цифрові сервіси компанії Yara – N-Tester BT та AtFarm.

N-Tester BT – інструмент, що дозволяє вимірювати потребу в азоті для багатьох культур на різних етапах росту. Він аналізує зображення та обчислює точні рекомендації по внесенню азотних добрив з урахуванням культури, геолокації та стадії росту.

N-Tester BT працює в парі із додатком AtFarm. В додаток заносяться дані про тип рослин, сорт, стадію розвитку рослин, плановий показник урожайності, уже внесені азотні добрива. Після вимірювання рослин отримується рекомендація, яка показує потреби в азоті сільськогосподарських культур.

Поєднання зазначених інструментів дозволяє оптимізувати азотне живлення зернових культур та розподілити мінеральні добрива диференційовано по полю залежно від стану рослин.

Роман АНДРУСИК, завідувач технологічним відділенням

: