Search

Майбутні фінансисти складають іспит

Майбутні фінансисти складають іспит


Формою підсумкового контролю з дисципліни «Банківські операції» є екзамен. Відповідно до розкладу семестрових заліків та екзаменів 18 травня 2023 року відбувся екзамен з дисципліни «Банківські операції » для студентів 35-Ф групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Семестровий екзамен — це вид підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр, що проводиться в період екзаменаційної сесії.

До пакету завдань на семестровий екзамен було включено завдання теоретичного та практичного спрямування з дисципліни.

Теоретичне питання описового характеру дозволяє виявити рівень засвоєння студентами програмного матеріалу .Мета тестових завдань – оцінити рівень теоретичних і практичних знань студентів, здобутих у процесі навчання. Завдання практичного характеру спрямовані на перевірку рівня результатів навчання практичного застосування набутих знань.

Усі студенти успішно виконали усі запропоновані завдання і отримали позитивні оцінки. Найкращі результати показали Мельничук Галина, Юрійчук Василь, Зубик Діана, Кулик Анастасія, Тихолаз Олена та Курчак Христина.

Вітаю майбутніх фінансистів з успішним завершенням екзаменаційної сесії.


Руслана ЖЛУХОВСЬКА, викладач фінансово-облікових дисциплін

: