Search

Нові методичні здобутки викладачів коледжу

В березні 2015 року відбулося засідання конкурсної комісії конкурсу “Педагогічні інновації”, який традиційно проводить Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних “Агроосвіта”. Всеукраїнський щорічний конкурс навчально-методичних матеріалів підготовлених викладачами  вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації “Педагогічні інновації” започатковано 15 років тому. У червні 2014 року із 104 вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації України для участі в цьому конкурсі в 14 номінаціях представлено 2293 методичні матеріали. Серед них було і 37 робіт викладачів нашого коледжу. Оцінка конкурсних робіт здійснювалася методистами ДУ “НМЦ “Агроосвіта” згідно з діючим Положенням про конкурс. До каталогу кращих конкурсних робіт заносилися методичні матеріали, оцінені найвищими  балами у номінаціях. Переможці визначалися з кращих конкурсних робіт.

 

 

 

 

 

 

Члени конкурсної комісії, методисти за напрямами підготовки,  визначаючи переможців враховували інноваційні підходи до створення методичних матеріалів, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, здатність викладачів творчо генерувати нові ідеї, вміння проектувати і моделювати їх на практиці, впровадження інноваційних педагогічних методик, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця. Також члени конкурсної комісії акцентували свою увагу на особливостях підготовки методичних матеріалів з відповідної номінації. Приємно відзначити, що в ході роботи конкурсної комісії 25 робіт наших викладачів було оцінено високими балами та ввійшло в «Перелік кращих конкурсних робіт». Результати творчої діяльності викладачів нашого коледжу отримали визнання у 6 номінаціях, які охоплюють різні напрями педагогічної діяльності.

В номінації «Сучасні засоби унаочнення» в «Перелік кращих конкурсних робіт» включено роботи:

1) «Цикл презентацій з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності «Економіка підприємства»  - підготовлено викладачами коледжу Яремчук О.М., Стрільчук Л.В. та Папушко М. Д.

2) «Візуальне супроводження викладання тем з дисципліни «Економіка і планування виробництва» для студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» - підготовлено викладачем  Дуда М.І.

В номінації «Сучасні контролюючі засоби якості знань студентів» до переліку кращих конкурсних  робіт ввійшла робота викладача Олійник М.Д. «Зошит завдань для проведення тематичного оцінювання з дисципліни «Всесвітня історія».

В номінації «Інноватика в організації самостійної роботи студентів» до «Переліку кращих конкурсних робіт» включено 4 роботи викладачів нашого коледжу:

1) «Матеріали для самостійного вивчення тем з дисципліни «Українська література» - підготовлено викладачем Матійчук  О.М.

2) «Допоміжні матеріали до вивчення дисципліни «Українська література» - підготовлено викладачем Юрійчук О.В.

3) «Збірник дидактичних матеріалів з вивчення дисципліни «Німецька мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності «Прикладна екологія» - підготовлено викладачами Зима Я.В., Курієць О.В.

4) Методичні вказівки і завдання щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи маркетингу» - підготовлено викладачем Галайдіда О.В.

 

 

 

 

 

 

Найбільша кількість навчально-методичних матеріалів наших викладачів визнана кращими в номінації «Інноватика в організації практичного навчання студентів». До «Переліку кращих конкурсних робіт» включено 14 робіт викладачів нашого коледжу:

1) «Робочий зошит  з навчальної дисципліни «Хімія» - підготовлено викладачем Перит В.В.

2) «Робочий зошит  з навчальної дисципліни «Інформатика» -підготовлено викладачами  Зубик І.М., Симака С.П.

3) «Робочий зошит  з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» - підготовлено викладачем Гойман В.І.

4) «Робочий зошит  з навчальної дисципліни «Статистика» - підготовлено викладачем Душко В.І.

5) «Робочий зошит  для навчальної практики з дисципліни «Економіка і нормування праці» - підготовлено викладачем Киверига О.Ю.

6) «Робочий зошит  для навчальної практики з дисципліни «Комерційне товарознавство» - підготовлено викладачем Дядичок Л.І.

7) «Робочий зошит  з дисципліни «Технологія галузі» - підготовлено викладачем Коропецьким П.М.

8) «Робочий зошит  для навчальної практики з дисципліни «Основи біржової діяльності» - підготовлено викладачем Ситник Г.М.

9) «Робочий зошит  з дисципліни «Банківські операції» - підготовлено викладачем Попіль О.М.

10) «Робочий зошит  з дисципліни «Фінансовий облік» - підготовлено авторським колективом викладачів облікових дисциплін.

11) «Робочий зошит  з дисципліни «Економіка планування виробництва»  - підготовлено викладачем Дуда М.І.

12) «Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи маркетингу» - підготовлено викладачем Галайдіда О. В.

13) «Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Вища математика» - підготовлено викладачами  Глова Г.Р. та Симака С.П.

14) «Робочий зошит  з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» - підготовлено викладачем Перит В. В.

Визнання отримали і роботи наших викладачів в номінації «Інноватика в організації виховної роботи». До «Переліку кращих конкурсних робіт» включено 3 роботи викладачів нашого коледжу:

1) «Збірник анкет, тестів для вивчення індивідуальних особливостей студентів. На допомогу куратору студентської групи» - підготовлено головою циклової комісії кураторів академічних груп коледжу  Руснак С.Г.

2) «Збірник виховних заходів у рамках відзначення 200-річчя Т.Г. Шевченка» - підготовлено працівниками бібліотеки нашого коледжу  Ємчук Н.В., Джумага О.В., Гулько М.І., Громніцька А.В. Заліщицький.

3) «Збірник виховних заходів», який підготувала викладач Петрів Г.В.

В номінації «Організація профорієнтаційної роботи, працевлаштування та зв’язків з випускниками» до «Переліку кращих конкурсних робіт» включено книгу «На переломі століть…Становлення і розвиток фахового навчального закладу в Заліщиках» підготовлену заступником директора з навчальної роботи  Сопилюком  М.В.

В названому переліку  авторів навчально-методичних матеріалів імена, як досвідчених викладачів-методистів, котрі вже багато разів приймали участь в цьому щорічному конкурсі, так і молоді викладачі, що вперше представили свої роботи. І це особливо відрадно, бо той факт, що ці роботи пройшли суворий відбір і включені в перелік кращих, свідчить про якісну професійну підготовку молодих викладачів і педагогічного колективу в цілому та дає надію на нові перспективи в його діяльності. Включені в «Каталог кращих конкурсних робіт – 2014 року» навчально-методичні  доробки викладачів нашого коледжу стануть надбанням педагогічного загалу та будуть використовуватися у навчальному процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації України. Навчально-методичним кабінетом педагогічних інновацій узагальнено досвід роботи учасників конкурсу, створено тематичну виставку конкурсних матеріалів та видано каталог кращих конкурсних робіт куди включені і роботи викладачів нашого коледжу. Результати цієї роботи будуть враховуватися при визначенні  різних форм морального та матеріального заохочення переможців конкурсу під час атестації педагогічних працівників, переможців номінацій. Зрештою участь викладачів у таких заходах навчально-методичного характеру є гарною формою підвищення професійної майстерності педагога. Тож вітаючи наших колег з хорошими підсумками за результатами участі в конкурсі, бажаємо всім нових творчих здобутків і плідної праці.


М. В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи

: