Search

Розширюємо перспективи для працевлаштування

Розширюємо перспективи для працевлаштування

Студентський вік - це головний період для розвитку основних соціогенних і професійних компетенцій людини, а саме:

  • формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця;
  • розвиток професійних здібностей як передумови подальшої самостійної професійної творчості;
  • формування інтелекту і стабілізація рис характеру;
  • перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
  • формування соціальних цінностей у зв'язку з професіоналізацією.

На юнацькі роки випадає найбільш відповідальний момент у житті молоді – це вибір професійного шляху, який має кардинальне значення для всього подальшого життя. Обираючи професію, необхідно враховувати свої здібності, особисті та громадські інтереси, зрозуміти, що значення професії у житті людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її потребам і можливостям. І саме професія агронома належить до тих професій, де можна проявити свої здібності, уміння, розум, навики, талант.

Студенти 4 курсу за спеціальністю 201 «Агрономія» ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України мають також можливість поєднати свої фахові знання із робітничою професією «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу».

Після закінчення навчання студенти можуть працевлаштовуватись на підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, в лабораторіях по контролю за об'єктами навколишнього середовища.


Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу:
- Керівники харчових підприємств;
- Головні технологи;
- Завідуючі лабораторією;
- Робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
- Експерти з якості харчових продуктів.

 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу - це професія майбутнього, адже від якості продукції, питної води, їжі яку ми вживаємо, залежить життя всього людства, всієї Землі.

Тому сьогодні на тлі зростаючої конкуренції освітніх послуг, загострення демографічної ситуації в країні підвищується значущість свого потенціалу. А завданням нашого навчального закладу є не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Валентина ПЕРИТ, куратор групи

: