Search

Наша небайдужість, наші практичні дії сьогодні – запорука благополуччя завтра

 

Наша небайдужість,

наші практичні дії сьогодні – запорука благополуччя завтра

«Пізнання природи, оволодіння знаннями про неї ховає в собі ще не використані досі можливості для того, щоб знання формували позиції людини – соціальні, моральні, естетичні, а ці позиції по суті і є світоглядом у дії. Природа – не тільки середовище навколо нас, а й всенародне добро й багатство, за яке кожний громадянин нашого суспільства відповідає» (Сухомлинський В.О.)

Екологічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу.

Екологічна діяльність студентів у коледжі є активна і пасивна. Активна діяльність спрямована на ліквідацію антропогенного впливу на природу, а пасивна – на формування екологічної культури через проведення бесід, семінарів, конференцій, вивчення документів про охорону природи, ведення дослідницької роботи. Серед викладачів і студентів-екологів утвердилася думка, що природоохоронна освіта і виховання – єдиний послідовний процес, він має здійснюватися протягом усього життя людини на комплексній основі.

Однією з форм впливу на екологічний світогляд, поведінку студентів є проведення нестандартних занять, де студенти можуть висловитись, показати своє ставлення до тієї чи іншої екологічної проблеми.

Проведено відкрите інтегроване заняття із студентами спеціальності 101 «Екологія» технологічного відділення на тему:«Джерела забруднення і проблеми збереження навколишнього середовища засобами природозаповідання».

Основна мета заняття – ознайомлення студентів із проблемами збереження навколишнього середовища, важливістю природозаповідання в Україні, а також природоохоронною діяльністю Національного природного парку «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН».

Вивчення природно-заповідних об'єктів рідного краю дає усвідомлення того, що природа становить першооснову прояву загальних закономірностей розвитку природи і суспільства в цілому, формує в студентів внутрішню потребу любити свій край, зберігати і відстоювати його природу, брати участь у вирішенні природоохоронних проблем.

Заняття було насичене новою інформацією, спрямоване на формування засад екологічної свідомості та поведінки, на збереження і відновлення природної спадщини. У процесі вивчення теми студенти зуміли поєднати екологічні знання з реальною життєвою ситуацією в Україні.

Активність студентів була високою, вони показали свої знання та вміння аналізувати їх, робити висновки. Головне завдання, яке ставилось перед студентами - це підготувати проєкт створення і функціонування об'єктів природно-заповідного фонду на прикладі ВСП Заліщицького ФК імені Є.Храпливого на основі участі у роботі науково-практичного семінару: «УНІКАЛЬНІСТЬ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ», який організувалипрацівники екологічного відділу освіти НПП "Дністровський каньйон".

Учасники семінару викладачі: Галина Фреяк, Валентина Перит, Ірина Башта, Руслана Полева та студенти-екологи ознайомились із основними напрямами охорони і раціонального використання природно- ресурсного потенціалу, розглянули структуру та адміністративні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і НПП "Дністровський каньйон". Значну увагу приділено режимам охорони, створенню і проєктуванню територій ПЗФ України. Особливо цікаво слухали про сучасний стан природо-заповідної справи в регіоні Тернопільського Придністер'я, еколого-туристичні маршрути на території НПП "Дністровський каньйон" та проблеми збереження флористичного і фітоцинотичного різноманіття Середнього Дністра.

З доповіддю про Заліщицький дендропарк виступив студент-еколог 31-Е групи Адам Гадинка.

Пізнання довкілля допомагає змінити погляди і дії наших студентів, щоб у майбутньому вони не перетворилися на руйнівників біосфери, частинкою якої є самі.

Підготували: Галина ФРЕЯК,

Руслана ПОЛЕВА,  викладачі коледжу

: