Search

Всесвітній день Науки в коледжі

Всесвітній день науки в коледжі

Цей день щорічно відзначається в усьому світі та має офіційну назву – Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development). Свято було засноване у 2001 році під гідою ЮНЕСКО, а святкові наукові заходи спрямовані на підвищення рівня поінформованості громадськості про важливість науки та ліквідацію розриву між наукою і суспільством, а також популяризацію науки, як інструменту миру і злагоди на Землі.

Дні науки мають за мету:

  • знайомство з непересічними особистостями, що є дійсним взірцем перемоги та досягнень, для усвідомлення студентами ролі кожної творчої та наполегливої молодої людини у розвитку науки, державотворення та самоствердження;
  • удосконалення системи організації та підпорядкованості роботи предметних гуртків;
  • активізація участі студентів, що мають потенціал та перспективи творчого зростання, у науково-дослідній роботі.

Наука – це саме той напрям діяльності людини, що спрямований на покращення життя, це шлях розвитку та прогресу. Завдяки наполегливій праці, діяльності навчальних лабораторій і гуртків, участі в грантових і стипендіальних програмах здійснюється підготовка висококваліфікованих кадрів, так потрібних нашій державі в умовах сьогодення, забезпечується міжнародне співробітництво, функціонують інноваційні структури.

Студенти ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України також долучилися до організації і проведення наукових заходів у межах відзначення Всесвітнього дня науки. На протязі тижня студенти хімічного гуртка активно демонстрували різноманітні досліди, готували та захищали цікаві навчальні проекти по хімії.

 

За умов традиційного навчання, роль викладача зводиться до трансляції знань з послідуючим контролем засвоєної інформації. Таким чином, ключові навички у більшості випадків формуються не в процесі навчання, а в процесі практичної діяльності студента як випускника – на робочому міcці. За умови використання студентоцентрованого підходу відбувається посилення ролі студента як учасника процесу навчання – від пасивного слухача, до активного, який може частково впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок.

Повна передача права на визначення пріоритетів у навчанні у студентське середовище може становити певну загрозу освітньому процесу, через відсутність досвіду у студентів щодо майбутніх практичних компетенцій, так і щодо ефективних освітніх методик та отримання знань.

За даних умов відбувається перетворення викладача із носія знань у тренера, організатора і консультанта в навчальному процесі, який не просто передає знання, а формує у студента попит на отримання та поглиблення отриманих вмінь і навичок, стимулює процес отримання та усвідомлення інформації.

Валентина ПЕРИТ, викладач хімії

: