Search

Співбесіда з членами ректорату НУБіП України

Співбесіда з членами ректорату НУБіП України

В онлайн-режимі відбулася підсумкова співбесіда адміністрації коледжу з членами ректорату НУБіП України за результатами діяльності в 2023 році.

Розмову розпочав Станіслав Ніколаєнко, ректор університету, який представив присутніх учасників співбесіди від НУБіП України та щиро привітав членів дирекції та методичної ради Заліщицького фахового коледжу. Станіслав Миколайович ознайомив учасників онлайн-зустрічі з порядком її проведення та надав слово директору коледжу.

Борис Павлюк, директор коледжу, у своєму виступі насамперед відзначив, що у 2023 році діяльність ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України» була спрямована на підтримку Збройних Сил України, організацію та проведення ефективного освітнього процесу, національно-патріотичне, військове виховання студентської молоді, створення безпечного освітнього середовища для всіх здобувачів освіти та працівників коледжу. У своєму виступі Борис Степанович проаналізував основні напрями діяльності колективу, а саме:

  • Навчальна робота;
  • Кадрове забезпечення;
  • Наукова та інноваційна діяльність;
  • Виховна робота;
  • Спортивно-масова робота;
  • Стан гуртожитків;
  • Матеріально-технічне забезпечення;
  • Волонтерська діяльність.

Борис Степанович зупинився також на аналізі проблем, які вимагають вирішення та перспективних завданнях, які стоять перед колективом у 2024 році.

В ході розмови виникали питання, які жваво обговорювались учасниками зустрічі.

Іванна Книш, головний бухгалтер коледжу прокоментувала запитання щодо порівняння бюджету навчального закладу 2023 та 2024 року.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, розповів про стан забезпечення освітнього процесу мультимедійними засобами. Станіслав Миколайович підкреслив необхідність збільшення кількості мультимедійних проекторів, що сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу.

Йшлося також про відкриття нових спеціальностей, зокрема таких, як «Туризм» та «Харчові технології».

Оксана Тонха, голова Наглядової ради коледжу, декан агробіологічного факультету НУБіП України, відзначивши позитивні зрушення по різних напрямах діяльності коледжу, висловила побажання збільшення чисельності співробітників з вченими ступенями.

Оксана Барановська, вчений секретар НУБіП України,вела мову про розширення джерел наповнення спеціального фонду. Були обговорені можливості надання додаткових освітянських послуг.

В ході розмови ректор університету Станіслав Ніколаєнко вносив актуальні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності закладу фахової передвищої освіти. На завершення співбесіди Станіслав Миколайович відзначив, що члени ректорату з великою увагою спостерігають за діяльністю Заліщицького фахового коледжу, колектив якого опікується не тільки підготовкою спеціалістів, але й духовністю студентів, вихованням громадян-патріотів України, незважаючи на складний воєнний період. А вирішення проблем, залучення бізнесу, пошук нових джерел, які стимулюють розвиток коледжу, викликають відчуття того, що позитивні зміни продовжуватимуться. Станіслав Миколайович запевнив, що ректорат буде підтримувати Заліщицький коледж та побажав успіху та доброї тісної співпраці з НУБіП України.

Юрій ВІЙТИК

: