Search

Обговорюємо підсумки першого семестру, плануємо виховну роботу…

Засідання педагогічної ради

Обговорюємо підсумки першого семестру, плануємо виховну роботу…

Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу, на якому обговорені наступні питання порядку денного:

 1. Про стан організації освітнього процесу у І семестрі 2023-2024 н.р. та завдання колективу щодо підвищення якості освіти майбутніх фахівців;
 2. Стан розробки і підготовки до видання навчально-методичних матеріалів у 2023-2024 н.р.;
 3. Про результати виконання рішень педагогічної ради за період вересень-грудень 2023 р.;
 4. Затвердження «Плану виховної роботи на ІІ семестр 2023-2024 н.р.».

Першим питанням порядку денного засідання педагогічної ради було обговорено стан організації освітнього процесу у І семестрі 2023-2024 н.р. та завдання колективу щодо підвищення якості освіти майбутніх фахівців (за результатами заліково-екзаменаційної сесії).

Роман Андрусик, завідувач технологічним відділенням, детально проаналізував стан успішності в І семестрі по групах та курсах.

Михайло Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи, проаналізував показники успішності та результати екзаменаційної сесії на економічному відділенні.

Михайло Васильович вів мову про організацію освітнього процесу в коледжі в І семестрі. Він відзначив, що навчальний план семестру виконаний успішно, проведено 8 предметних тижнів, згідно плану проведені відкриті заняття. Були проаналізовані загальні показники екзаменаційної сесії в навчальному закладі. Мова також йшла про дотримання графіку освітнього процесу та його виконання, проведення директорських контрольних робіт , названі були предметні тижні, за що заступник директора подякував педагогічним працівникам, відповідальним за їх організацію. Підкресливши, що відмінне навчання – це один із стимулів до того, щоб підвищувалась якість навчання. Михайло Васильович закликав педагогів шукати шляхи і способи заохочення здобувачів освіти до навчання. Михайло Сопилюк зупинився на тих завданнях, які стоять перед колективом на ІІ семестр.Він наголосив на організації підготовки до якісного проведення освітнього процесу, проаналізував основні заходи, які заплановані на семестр, в т.ч. підготовку до НМТ, проведення засідання обласного методоб'єднання з математики, проведення предметних тижнів, відкритих занять та ін. Актуальним є питання вдосконалення матеріально-технічної бази освітнього процесу, Важливим завданням колективу залишається забезпечення випуску фахівців в 2024 році.

Борис Павлюк, директор коледжу, зауважив про необхідність зосередження зусиль на підготовці студентів до проведення НМТ та випускних іспитів. В центрі уваги завжди повинно стояти питання якості освіти. Попереду багато роботи, тому Борис Степанович закликав до мобілізації зусиль до успішного виконання завдань, які стоять перед колективом в ІІ семестрі 2023-2024 н.р.

Про стан розробки і підготовки до видання навчально-методичних матеріалів у 2023-2024 н.р. учасників засідання педагогічної ради інформувала Ольга Слободян, методист коледжу та голови циклових комісій:

Ірина Сагайдак, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Ірина Башта, голова циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

Валентина Перит, голова циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін

Олександр Холодило, голова циклової комісії економічних та комерційних дисциплін

Іван Зубик, голова циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін

У своїх виступах вони проаналізували результати навчально-методичної роботи, зокрема підготовку тестових завдань, опорних конспектів, методичних рекомендацій, посібників, робочих зошитів, навчальних відеофільмів, Були названі теми робіт, які представлені на конкурс педагогічних інновацій «Педагогічний Оскар». У виступах відзначено, що методична робота – це і форма самоосвіти педагогів.

Третім питанням порядку денного засідання педагогічної ради було заслухано результати виконання рішень педагогічної ради за період вересень-грудень 2023 р., про що інформували секретар педради Ольга Слободян та голови циклових комісій Ірина Башта, Олександр Холодило, Валентина Перит, Іван Зубик, Ірина Сагайдак, які вели мову про стан наповнення навчально-методичних матеріалів, Ольга Галайдіда, відповідальний секретар приймальної комісії, доповіла про виконання рішень, що стосувались організації профорієнтаційної роботи, Ігор Дудяк, завідувач навчально-виробничої практики, - про виконання рішень по організації науково-дослідної роботи, Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи , - про адаптацію студентів-першокурсників.

Ігор Книш, заступник директора з виховної роботи, інформував учасників засідання педагогічної ради про зміст «Плану виховної роботи на ІІ семестр 2023-2024 н.р.».Було проаналізовано основні заходи «Плану…», які об'єднані в такі розділи:

 • Організаційні заходи;
 • Національно-патріотичне виховання;
 • Морально-правове виховання;
 • Художньо-естетичне виховання;
 • Трудове та екологічне виховання;
 • Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;
 • Робота органів студентського самоврядування.

З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

На завершення засідання педагогічної ради Борис Павлюк, директор коледжу, наголосив на необхідності активізації профорієнтаційної роботи.

Юрій ВІЙТИК

: