Search

Засідання стипендіальної комісії

Засідання стипендіальної комісії

24 січня 2024 року відбулось засідання стипендіальної комісії ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» під головуванням директора коледжу Бориса Павлюка за участю керівників академічних груп, членів органів студентського співуправління та студентського активу. На порядку денному стояло одне з найактуальніших на сьогодні для студентської спільноти питань – призначення, у відповідності до нормативно-правової бази, академічних стипендій студентам, які навчаються за кошти державного бюджету на другий семестр 2023-2024 н.р., з врахуванням видатків на стипендіальне забезпечення визначених Міністерством освіти і науки України.

Заступник директора з навчальної роботи Михайло Сопилюк наголосив на відповідальності, покладеної на всіх членів комісії, в частині дотримання вимог нормативно-правової базі чинного законодавства, які є підставою для нарахування академічних і стипендіальних виплат. Він нагадав основні положення і порядок підведення підсумків академічної успішності, визначення академічного рейтингу успішності та формування списку кандидатур на призначення академічних стипендій. Звернуто увагу на роботу членів стипендіальної комісії, кураторів груп, відповідальних працівників навчальної частини та бухгалтерії в підготовці матеріалів для розгляду та наголошено на врахуванні участі студентів у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, художній самодіяльності та спортивному житті коледжу. Було інформовано також про порядок призначення соціальних стипендій та важливість своєчасного оформлення і подачі документів визначених законодавством.

В обговоренні взяли участь представники студентських академічних груп та члени стипендіальної комісії: М.В.Сопилюк, І.Я.Книш, Р.В. Андрусик, І.І. Книш, У.П. Визнюк, керівники і старости всіх академічних груп.

Під час засідання методистом навчальної частини представлено на розгляд засідання стипендіальної комісії результати рейтингу здобувачів освіти, котрі навчаються у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України на денній формі навчання, за результатами зимового семестрового контролю 2023-2024 навчального року, складеного на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни і додаткових балів за участь у науково-дослідній та пошуковій роботі, громадському житті, спортивній діяльності. Прийнято рішення щодо затвердження рейтингу студентів коледжу денної форми навчання та визначено реєстр осіб котрі навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій на другий семестр 2023-2024 навчального року.

У виступі директора коледжу Бориса Павлюка йшлося про відповідальне ставлення студентів до навчання, успішне виконання навчальних планів та підвищення престижності відмінного навчання для майбутнього професійного становлення.

 Ольга ГАЛАЙДІДА, методист навчальної частини

 

: