Search

В центрі уваги - стан навчально-методичного забезпечення

Засідання методичної ради

В центрі уваги - стан навчально-методичного забезпечення

На черговому засіданні методичної ради коледжу розглянуто стан навчально-методичного забезпечення дисциплін та підготовку до проведення науково-практичної конференції за результатами науково-дослідної роботи в коледжі.

Проаналізовано відповідність навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями, підготовка фахівців з яких здійснюється в коледжі, ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Робочою групою навчальної частини було перевірено стан науково-методичного забезпечення підготовки фахівців ОПС «Фаховий молодший бакалавр» в коледжі. Перевірено наявність і стан: стандартів фахової передвищої освіти, освітньо-професійних програм підготовки фахівців; навчальних планів, затверджених в установленому порядку; навчальних і робочих навчальних програм дисциплін; планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт; методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проєктів); пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін; програм всіх видів практик; методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проєктів), кваліфікаційних екзаменів; дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій); критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів; забезпечення навчальною літературою.

Було зазначено, що в умовах застосування елементів дистанційного навчання обов'язкова наявність електронного варіанту матеріалів науково-методичного забезпечення освітнього процесу з усіх дисциплін. Всі необхідні матеріали викладачами підготовлено та опубліковано на інформаційних веб-ресурсах коледжу.

Вивчено також стан функціонування електронного освітнього середовища коледжу, забезпечення оперативного доступу здобувачів освіти до навчальних ресурсів, здійснення освітньої комунікації між адміністрацією коледжу, педагогічними працівниками та студентами. Для створення єдиного інформаційного середовища закладу освіти, педагогічні працівники та адміністрація коледжу використовують корпоративний пакет хмарних сервісів Google – G Suite for Education. Функцію здійснення постійного моніторингу якості проведення занять здійснює Наглядова комісія. В даній системі зареєстровано всіх викладачів і студентів. Основою для проведення онлайн-занять є додаток Google-Клас, який є складовою синхронізованої системи і дозволяє викладачам публікувати навчальні матеріали та завдання для студентів, організовувати відеоконференції засобами Google-Meet. Електронна бібліотека коледжу, розміщена на спільному корпоративному диску Google, за посиланням https://www.zakyh.org.ua/index.php/materialy/elektronna-biblioteka, доступ надається тільки з корпоративного акаунту коледжу, що належить до домену gsuite.zakyh.org.ua, містить п'ять розділів: Підручники і посібники; Навчальні матеріали; Художня література; Фахові видання і публікації; Робота бібліотеки.

На засіданні наголошено на ролі завідувачів відділень та голів циклових комісій в забезпеченні організації освітнього процесу, виконанні навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійсненні контролю за якістю викладання навчальних дисциплін та навчально-методичною діяльністю викладачів. Йшлося також про завдання бібліотеки коледжу в розвитку інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Завідувач практичним навчанням Ігор Дудяк ознайомив учасників засідання з планом підготовки до проведення науково-практичної конференції за результатами науково-дослідної роботи в коледжі. Вона запланована на травень 2024 року. Запропоновано залучити до її проведення представників роботодавців, ділових партнерів та заклади і установи з якими співпрацює коледж.

В обговоренні взяли участь заступник директора з виховної роботи Ігор Книш, завідувачі відділень Лариса Стрільчук, Роман Андрусик, керівник фізвиховання Василь Токарчук, завідувач бібліотекою коледжу Наталя Гнатяк, голови циклових комісій Ірина Сагайдак, Валентина Перит, Олександр Холодило, Ірина Башта, Іван Зубик.

З розглянутих питань прийняті відповідні рішення.

Михайло СОПИЛЮК, заступник директора з навчальної роботи

: