Search

Засідання робочої групи ОПП «Підприємництво та торгівля»

Засідання робочої групи ОПП «Підприємництво та торгівля»

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення результатів навчання, що дає право на отримання здобувачами освіти професійної та освітньої кваліфікації.

6 березня 2024 року відбулося засідання робочої групи ОПП «Підприємництво та торгівля» підготовки здобувачів фахової передвищої за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля у ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України, з метою обговорення проекту освітньо-професійної програми для вступників 2024 року та визначення напрямків її розвитку.

В засіданні взяли участь розробники програми: керівник робочої групи – ГАЛАЙДІДА Ольга Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, члени робочої групи: СИТНИК Галина Михайлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, КНИШ Іванна Іванівна - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії; БІЛООКА Мар`яна Михайлівна - староста випускної академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, представник органів студентського самоврядування. Крім цього, були присутні та взяли участь в обговоренні програми СТРІЛЬЧУК Лариса Василівна – завідувач економічного відділення, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист та викладачі циклової комісії економічних та комерційних дисциплін: ПАВЛЮК Борис Степанович – директор коледжу, ХОЛОДИЛО Олександр Іванович – голова циклової комісії економічних та комерційних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, КИВЕРИГА Ольга Юріївна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, ВИЗНЮК Уляна Петрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Ольга Галайдіда ознайомила присутніх проектом ОПП «Підприємництво та торгівля» за ОПС «Фаховий молодший бакалавр», розробленим з врахуванням запропонованих стейкхолдерами змін, що стосуються кількісного та якісного оновлення вибіркових освітніх компонент ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти).

Зростаючі вимоги ринку праці, що викликані посиленням конкурентних відносин, підвищенням професійних вимог до фахівців з підприємництва та торгівлі, збільшенням кількості потенційної робочої сили, яка володіє необхідними компетенціями, ставлять принципово нові вимоги до майбутнього спеціаліста, сьогоднішнього здобувача фахової передвищої освіти. На перший план виходить необхідність підготовки сучасного фахівця, здатного адаптуватись до швидких змін зовнішнього середовища.

Ця програма орієнтована на підготовку успішних професіоналів-управлінців, здатних приймати управлінські рішення щодо вирішення завдань ефективного інноваційно-цифрового розвитку бізнес-середовища. Здобувачі вчаться розробляти, реалізовувати проекти і програми організаційних змін, що спрямовані на підтримку конкурентоздатності та забезпечення прибутковості сучасного підприємництва за допомогою цифрових технологій.

Галина Ситник наголосила на тому, що для формування у майбутніх підприємців професійних компетентностей дуже важливо мати чітке уявлення про потреби ринку праці. Вона підтримала внесення змін до освітньо-професійної програми 2024 року з метою врахування актуальних вимог та потреб ринку.

Іванна Книш зазначила, що для успішної кар'єри в галузі підприємництва та торгівлі, майбутні підприємці мають мати не тільки знання з цих сфер, але й знати, як відповідати на ринкові виклики та ефективно використовувати нові можливості. Таким чином, внесення змін до освітньо-професійної програми 2024 року з урахуванням вимог та потреб ринку праці є важливим кроком до формування у майбутніх підприємців професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи в галузі підприємництва та торгівлі.

Під час засідання робочої групи освітньо-професійної програми, Ольга Киверига та Олександр Холодило висловили свої рекомендації щодо змін у навчальному плані.

Лариса Стрільчук запевнила присутніх, що всі пропозиції та зміни будуть ретельно розглянуті з метою оптимізації освітнього процесу. Завідувач відділення запропонувала зміни до кількості годин для окремих дисциплін, з метою забезпечення кращого розподілу часу та більш ефективного навчання.

Присутня на засіданні студентка 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Мар'яна Білоока активно приймала участь в обговоренні переліку вибіркових компонент ОПП, а саме висловлювала рекомендації і свою думку з приводу вільного вибору вибіркових освітніх компонент.

Під час розроблення проекту освітньо-професійної програми «Підприємництво, та торгівля» на 2024 рік були враховані всі пропозиції, зауваження та рекомендації, які були висловлені на спільному засіданні робочої групи з викладачами циклової комісії економічних та комерційних дисциплін.

Таким чином, проект ОПП «Підприємництво та торгівля» враховує всі необхідні рекомендації та пропозиції з метою забезпечення якісної та ефективної підготовки майбутніх фахівців у галузі підприємництва та торгівлі.

Ольга ГАЛАЙДІДА, керівник робочої групи ОПП «Підприємництво та торгівля»

: